کند­وکاوی در برنامة «فرهنگ­» شبکه­ های رادیویی مراکز استانها

سید علیرضا هاشمی

چکیده: در عصر حاضر رادیو و تلویزیون توانسته است با فرهنگ، تعاملی خاص و کم نظیر پیدا کند. این رسانه ها در تقویت و باز تولید عناصر فرهنگی مختلف بسیار تأثیر گذارند. رادیو نیز به عنوان یک رسانه تأثیرگذار در تعامل با فرهنگ و تهیه برنامه های فرهنگی پیشتاز است. در حقیقت حوزه فرهنگ با توجه به وسعت و گسترة موضوعی آن سرآمد موضوعاتی است که در برنامه سازی رادیویی سهم دارد.
در میان برنامه های فرهنگی از جمله برنامه های رادیویی که می تواند در ایستگاه های محلی و استانی و هم در برنامه های رادیویی سراسری مورد توجه باشد، برنامة «فرهنگ مردم» است. این برنامه به دلیل اهمیت و گسترة موضوعی آن و به علت مخاطبانی که به صورت عام و خاص دارد؛ به شرط داشتن شکل، اجرا و همچنین محتوای تحقیقی مناسب، معمولاً از میزان مخاطبان بالایی برخوردار است. از این رو بررسی برنامة «فرهنگ مردم» رادیویی در شبکه های استانی و در کنار آن، وجود آرشیو موضوعی اسناد، می تواند اهمیت پرداخت به موضوع «فرهنگ» و زیر مجموعة مهم آن یعنی «فولکلور» را روشن کند و اهمیت آرشیو سازی فرهنگی را در شبکه های استانی نمایان سازد.

برای مطالعه این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

 

 

 

 

پیوستاندازه
PDF icon 20157.pdf343.91 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

هاشمی، علیرضا

مطالب نویسنده