اندیشه های تصویری (19): درخت

ناصر فکوهی

درختی که جنگلی را پنهان کرده، مثالی است که از فرط کاربرد به ابتذال کشیده شده، اما چرا کمتر کسی از جنگلی که درختی را پنهان کرده، حرف نمی زند؟ حق با کدام است: درخت یا جنگل؟ جنگل، پهنه گستردگی است، پهنه بلاهت امتداد یافته در تکرار، در یکسان بودگی، در دیگری هایی که به ناچار به خود تبدیل شده اند و یا وانمود می کنند، چنین شده اند، وقتی کسی تو را نمی بیند راحت تر هستی، انگار وجود نداری و نگاه ها چون شعاع های نور وجودت را در می نوردند و به راهشان ادامه می دهند. در حالی که تفاوت،  شعاع نور، شعاع نگاه ها را متوقف می کند. شاید به همین دلیل است که انسان ها دوست دارند متفاوت باشند، تا وجود داشته باشند، تا نگاه ها نتوانند وجود آنها را پشت سر گذارند و به راهشان ادامه دهند:  آیا هویت چیزی جز این است؟ دیواری پر زرق و برق که  جلوی شعاع های نور را می گیرد و نگاه را از امتداد یافتن باز می دارد. جنگل اما، نفی نشانه گزاری ها و تفاوت ها است. چقدر انی  درختان به یکدیگر شباهت دارند. واحد هایی انسانی که ظاهرا به وجود آمده اند تا وجود نداشته باشند، به وجود آمده اند که تنها تکراری از ناوجودی یکدیگر باشند در ناوجودی دیگر. و چه لذت درک ناپذیر و  شگفتی در آن پشت، آنجا که درختی ولو کوچک، ولو تنها، ولو بال و پر ریخته، ولو خشکیده، نهفته است. درخت با خود است و بی تفاوت به جنگلی  که  رو برویش ایستاده است، جنگلی که هرگز نمی گذارد کسی او را ببیند، چقدر باید در زندگی  گشت تا به این درخت های تنها و خاموش رسید. اما چقدر وقتی به آنها می رسیم، می توانیم شک وجود نداشتن را از خود دور کنیم. ما هم شاید بتوانیم درختی باشیم، درختی که برایش  جنگل، بی ارزش ترین چیزی است که در عالم وجود دارد. شاید، روزی آتشی از راه برسد و تمام جنگل ها را بسوزاند، شاید درخت ما هم، همراه جنگل بسوزد، اما چه لذتی دارد سال های سال، درخت بودن و... جنگل نبودن.  

 

 

پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/9132

 

نوشته های پیشین در این ستون :

اندیشه های تصویری(1): کتاب
http://anthropology.ir/node/16098

اندیشه های تصویری(2): پایان جهان
http://anthropology.ir/node/16276

اندیشه های تصویری(3): پوست
http://anthropology.ir/node/16355

اندیشه های تصویری(4): موزه ها
http://anthropology.ir/node/16451

اندیشه های تصویری(5): کودکی
http://anthropology.ir/node/16549

اندیشه های تصویری(6): دوزخ
http://anthropology.ir/node/16691

اندیشه های تصویری (7): لذت
http://anthropology.ir/node/16820

اندیشه های تصویری (8): زمان
http://anthropology.ir/node/16948

اندیشه های تصویری(9): انسان بودگی
http://anthropology.ir/node/17117

اندیشه های تصویری (10) : درد
http://anthropology.ir/node/17405

اندیشه های تصویری(11): شکل ها
http://www.anthropology.ir/node/17656

اندیشه های تصویری(12): هذیان
http://www.anthropology.ir/node/17837

اندیشه های تصویری (13): مردانگی
http://www.anthropology.ir/node/18186

اندیشه های تصویری (14): محاکمه
http://anthropology.ir/node/18476

اندیشه های تصویری(15): صدا
http://www.anthropology.ir/node/18803

اندیشه های تصویری(16): مرگ
http://www.anthropology.ir/node/19472

اندیشه های تصویری(17): عشق
http://www.anthropology.ir/node/19811

اندیشه های تصویری (18): آسفالت
http://www.anthropology.ir/node/19891

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده