اندیشه های تصویری (18) : آسفالت

ناصر فکوهی

سختی آسفالت در برابر نرمی خاک، و نظم خطی - هندسی – شکلی آن در برابر بی نظمی  راه های پر پیچ و خم و بیراهه های کوهستانی یا جنگلی، امنیت آمرانه و تضمین کننده حرکت از پیش تعیین شده را برای کنشگر اجتماعی، در برابر آزادی، آمرانه نبودن حرکت، اما بدون هیچ ضمانتی  برای نبود خطر و «دام» های اجتماعی و طبیعی، دوگانه هایی هستند که «طبیعت خاک» را از «فرهنگ آسفالت» جدا می کند. دو گانه ای که در ذات مفهوم  «حرکت پیاده بیولوژیک» در تقابل با «حرکت سواره فرهنگی» نیز نهفته است. جدایی انسان از طبیعت در مراحل گوناگون، بر اساس چرخه های ارادی و غیر ارادی،  با آرامش یا با تنش و خشونت، داوطلبانه یا آمرانه،  انجام می گیرند و  او را از  «برهنگی» معصوم گونه  طبیعی اش به «پوشش» ریاکارانه فرهنگی اش می رساند: پوشش، پوستی تصنعی است و مرزی سخت که جدایی نمادین و واقعی  بدن انسانی از بدن طبیعت را رقم می زند: نشانه گزاری بدنی پوشیده شده که با کشتار جانوران دیگر به دست آمده اند، پوست هایی که با درد و رنج از بدن های طبیعی جانوران جدا شده اند، رنگ و بویشان تغییر داده شده و در فرایندی از «آشپزی فرهنگی» به تعبیری  استروس، آماده شده اند، تا در قالب هایی زیباسازی شده  و تصنعی، تن انسان ها را پوشش دهند؛  پاهایی که با کفش ها از زمین جدا شده اند تا زمین را در سختی ها و واقعیت هایش  احساس نکنند؛ پوستی که با جامگان از هوا فاصله می گیرد؛ کفش و جوراب از یک سو و لباس هایی که در لایه های  پیچاپیچ روی یکدیگر قرار می گیرند، نه صرفا  فرایندهایی کارکردی، بلکه نمادین هستند از  فاصله گیری های سلسله مراتبی  بدن و حس های آن از  خاک و هوا، از کار انداختن این حس ها با فرو بردن و در واقع با «مدفون » کردنشان درون لباس، تا در مراحل بعدی  این فاصله گرفتن به شکل کاملا  رادیکالی  از خلال  تغییر واحد زمانی / فضایی مورد استفاده انسان  نسبت به طبیعت اتفاق بیافتد (موتوریزه شدن، خودرو ها و وسایط حمل و نقل عمومی) انجام بگیرد. هم از این رو ، مسیری معکوس: از فرهنگ به سوی طبیعت، یا برهنه قدم زدن بر خاکی سخت یا نرم، احساس طبیعت ولو بی رحم بر پوستی رها شده از پوشش های فرهنگی خود، شاید تجربه ای منحصر به فرد  برای درک آنچه از مفهوم طبیعت درون هر انسان باقی مانده باشد، به نظر می رسد. اما آسفالت آنجاست تا به ما دروغین بودن حتی این احساس را نیز نشان دهد،  پاهای برهنه، روی آسفالت قرار می گیرند، اما آسفالت خود خاکی بازتعریف شده در شهر است، خاکی که طبیعت را به مرگ محکوم کرده است تا جایگزینش شود. طبیعت آنجا است ، اما آنجا، جایی است که دقیقا،  انسان باید با فرهنگ وداع کند. 

 

 

پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/9132

 

نوشته های پیشین در این ستون :

اندیشه های تصویری(1): کتاب
http://anthropology.ir/node/16098

اندیشه های تصویری(2): پایان جهان
http://anthropology.ir/node/16276

اندیشه های تصویری(3): پوست
http://anthropology.ir/node/16355

اندیشه های تصویری(4): موزه ها
http://anthropology.ir/node/16451

اندیشه های تصویری(5): کودکی
http://anthropology.ir/node/16549

اندیشه های تصویری(6): دوزخ
http://anthropology.ir/node/16691

اندیشه های تصویری (7): لذت
http://anthropology.ir/node/16820

اندیشه های تصویری (8): زمان
http://anthropology.ir/node/16948

اندیشه های تصویری(9): انسان بودگی
http://anthropology.ir/node/17117

اندیشه های تصویری (10) : درد
http://anthropology.ir/node/17405

اندیشه های تصویری(11): شکل ها
http://www.anthropology.ir/node/17656

اندیشه های تصویری(12): هذیان
http://www.anthropology.ir/node/17837

اندیشه های تصویری (13): مردانگی
http://www.anthropology.ir/node/18186

اندیشه های تصویری (14): محاکمه
http://anthropology.ir/node/18476

اندیشه های تصویری(15): صدا
http://www.anthropology.ir/node/18803
 

اندیشه های تصویری(16): مرگ
http://www.anthropology.ir/node/19472

اندیشه های تصویری(17): عشق
http://www.anthropology.ir/node/19811

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده