انسان شناسی خویشاوندی در شهر:مطالعه موردی مهاجرت در یک خانواده روستایی روستای کویج به شهرستان اسلامشهر(2)

مرضیه جعفری

بخش دوم و نهایی اکنون به فضای درونی خانه در خانواده های موردنظر می پردازم. خانواده الف: این خانه در انتهای یک کوچه ی باریک و کوتاه که در حدود 4-3 خانه در آن دیده می شود،وجود دارد. خانه حیاط کوچکی دارد. دستشویی و آشپزخانه در آن قرار دارند .پله هایی به طبقه ی بالایی که به تازگی پدر خانواده با کمک دیگران اقدام به ساخت آن کرده است، راه دارد. حمام درون آشپزخانه ی کوچک که کابینت ها به سختی در آن جا شده اند با دیوار بدون دری که آن را از فضای آشپزخانه جدا می کند، وجود دارد.دو اتاق متداخل فضای درونی خانه را تشکیل می دهند.

در انتهای اتاق داخلی جهیزیه ی دختر خانواده که با کارتن هایی بسته بندی شده است، نیمی از اتاق را پوشانده است. به جز فرش، پرده ی توری ساده، تلوزیون، رخت خوابها، تابلوی نقاشی از چهره ی یک زن و عکس خانوادگی قاب شده بر روی طاقچه، وسایل دیگری دیده نمی شود. بیشتر پویایی های خانواده در این مکان انجام می گیرد.

خواندن مطلب

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

جعفری، مرضیه

مطالب نویسنده