انسان شناسی خویشاوندی در شهر:مطالعه موردی مهاجرت در یک خانواده روستایی روستای کویج به شهرستان اسلامشهر(1)

مرضیه جعفری

ار تحقیق ارائه شده به کلاس انسان شناسی شهری، نیم ترم اول سال تحصیلی 1387-88 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بخش اول گسست موجود میان شهرها و روستاهای کشورهای در حال توسعه، موجب ایجاد راه حلی برای روستاییان به نام"مهاجرت" است. ترک عالم کوچک روستایی به سمت وسعت شهرها ، تغییرات فضایی، زمانی، خویشاوندی ، زبانی و بسیاری دیگر از تغیرات را برای مهاجرین در پی دارد. ساختار خانواده در این مهاجرت ها بستری است که این تغییرات رادر خود جای می دهد. زنان، مردان و کودکان ، پس از مهاجرت سعی در تعریف جدیدی از هویت خویش دارند، هویتی که پیش از مهاجرت، در روستاها و در قالب زنان، مردان و کودکان روستایی متفاوت بوده است.

کشور ما با حضور قومیت ها و زبان های گوناگون در خود، با قرار گیری در موقعیت جهان امروز، روز به روز به سمت ایجاد تغییراتی گسترده می رود. تغییراتی که گاه به از میان رفتن، چندگانگی و در هم شکنندگی هویت ها می انجامد. نبود ساختارهای مناسب زمانی و فضایی و ترکیب مفاهیم قدیمی تر آن با مفاهیم آورده شده توسط مدرنیته، از کشور ما تصویر درهم ریخته ای را در بسیاری از ابعاد ارائه می دهد. این تحقیق ارائه ی تصویری از زندگی اعضای یک خانواده در روند مهاجرت از روستا به شهر است. که در عین حال مقایسه ای را در میان زندگی یک خانواده در روستا و زندگی در حاشیه ی شهر پس از مهاجرت انجام می دهد.

خواندن این بخش

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

جعفری، مرضیه

مطالب نویسنده