ارزیابی طرح مشارکتی تجمیع پلاک در نوسازی مسکن، محله اتابک (تهران)

زهره دودانگه

تصویر: محله اتابک، ماخذ: نگارنده
چکیده: طرح تجمیع پلاک یکی از شیوه های متداولی است که برای ساماندهی بافت های سکونتی ناپایدار،ریزدانه و همراه با گذرهای ناکارآمد بکار گرفته می شود. رویکرد مشارکتی در طرح تجمیع نیازمند توافق ساکنان و همکاری آن ها برای شراکت با یکدیگر و تجمیع پلاک های مسکونی شان است. جلب مشارکت ساکنان برای تجمیع امری ساده نبوده و موانع متعددی بر سر راه تحقق آن وجود دارد. پژوهش حاضر بر آن است تا با شناخت این موانع، ارزیابی ای از فرایند مشارکت مردمی در طرح تجمیع بدست دهد. بدین منظور طرح منظر محله شهید خوب بخت، به عنوان طرح پیشگامِ اجرا شده در نیمه دوم دهه هشتاد، به منظور تحلیل و ارزیابی انتخاب شد. سپس با رجوع به مبانی و دیدگاه های نظری و نیز تجارب جهانی، تلاش شد تا معیارهایی در نسبت با تجمیع و رویکردهای مشارکتی در آن بدست داده شود. این معیارها در سه محور اجتماعی، اقتصادی و کالبدی تدوین شده و طرح مورد نظر و فرایند اجرای آن بر مبنای معیارهای یاد شده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. برای دستیابی به اطلاعات پروژه مذکور از مطالعات اسنادی، مشاهدات میدانی و مصاحبه با ساکنان و مسئولان استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که عمده ترین مانع تحقق برنامه های مشارکتی چون تجمیع پلاک، عدم تطابق رویکرد مشارکتی اتخاذ شده از سوی برنامه ریزان با ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بافت محدوده و ساکنان است.

مقاله حاضر بر اساس پایان نامه کارشناسی نگارنده (1388) نگاشته شده است:

«ارزیابی طرح تجمیع پلاک در نوسازی مشارکتی، نمونه موردی: محله شهید خوب بخت (اتابک)»، پایان نامه کارشناسی شهرسازی، استاد راهنما: مهندس محمد صابر باقریان، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده معماری و شهرسازی، 1388

برای مطالعه متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.

ایمیل: zo1986do@gmail.com

مطالب مرتبط در انسان شناسی و فرهنگ:
بررسی پروژه ی نوسازی بافتهای فرسوده در محله خوب بخت اتابک تهران با تأکید بر اوقات فراغت
http://anthropology.ir/node/14548

دوست و همکار گرامی
چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید
http://anthropology.ir/node/11294
 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 18943.doc768.5 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

دودانگه، زهره / معاونت روابط عمومی

مطالب نویسنده