ماخذشناسی سینمای سال های 1320 تا 1332

نسرین ریاحی پور

تهیه ماخد با موضوع « رویکردی سیاسی به سینمای سال های  1320 تا 1332» بسیار مشکل است . منابع محدودی به این موضوع پرداخته اند . کتاب هایی که در زیر می آیند ، درباره ی این موضوع کمک کننده هستند . بعضی از آنان فاقد سال چاپ و یا نویسنده است که به دلیل قدیمی بودن آن هاست . لازم است بدانید که کتاب های مورد نظر در کتاب خانه ی ملی هم فاقد موارد یاد شده هستند .   

1) استعمار و  ضد استعمار / ترجمه ی پرویز  شفا / تهران : توس (1356 )

2) ع‍ل‍وی‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ، ابوالحسن / ت‍ه‍ران‌: پ‍ارت‌: پ‍ره‍ام‌ ن‍ش‍ر، [ ۱۳؟]

3) ف‍ض‍ل‍ی‌ن‍ژاد، پ‍ی‍ام‌، (۱۳۵۹) / س‍ی‍ن‍م‍ا، س‍ی‍اس‍ت‌، آزادی‌: آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ذار ب‍ه‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ک‍ث‍رت‌گ‍را در گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا م‍ح‍س‍ن‌ آرم‍ی‍ن‌.../ پ‍ی‍ام‌ ف‍ض‍ل‍ی‌ن‍ژاد ، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ال‍س‍ت‌ ف‍ردا، ۱۳۷۹

 

4) ک‍اراگ‍ان‍ف‌ / س‍ی‍ن‍م‍ا، س‍ی‍اس‍ت‌، ت‍ج‍ارت‌ / ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ج‍ی‍د ک‍ل‍ک‍ت‍ه‌چ‍ی‌ / تهران : موسسه چاپ و نشر بیگوند‏‫

۱۳۵۸

5) محبیان، امیر(۱۳۴۱) / سینماو مدیریت تصاویر ذهنی / تهران: پیشگامان اندیشه آریا ، ۱۳۹۰

6) امین‌خندقی، جواد (۱۳۶۴) / سینمای سیاسی، سیاست سینمایی: تحلیل و بررسی بیش از پانصد فیلم / تهیه و تنظیم موسسه فرهنگی ولاء منتظر عج‌الله تعالی‌فرجه./ قم : ولا منتظر ( عج ) ، ۱۳۹۱

7) راس‍ت‌گ‍ف‍ت‍ار، ک‍اظم‌ (۱۳۴۰) / ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ت‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا / تهران : پارت ، ۱۳۶۶

8) اش‍ت‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌ (۱۳۴۳ ) / دیکتاتورها و سینما : ولادیمیرایلیچ لنین، جوزف استالین، آدولف هیتلر، یوزف گوبلز، بنیتو موسولینی، مائو‌تسه تونگ، کیم‌جونگ ایل/ تهران: دنیای تصویر، ۱۳۸۹‏‫‏

   

9) ام‍ی‍د، ج‍م‍ال‌ (۱۳۲۸) / ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران / ت‍ه‍ران‌: ف‍اری‍اب‌، ۱۳۶۳.

10) علامه زاده ، رضا (۱۳۷۴‌) / از دور ب‍ر آت‍ش‌: س‍خ‍ن‍ی‌ از س‍ان‍س‍ور و س‍ی‍ن‍م‍ا / کانادا : نشر افرا ، ۱۹۹۵م

11) اجلالی ، پرویز (۱۳۸۳ ) / دگرگونی اجتماعی و فیلم‌های سینمایی درایران: جامعه‌شناسی فیلم‌های عامه‌پسند ایرانی (1357 ـ 1309) / تهران  :  فرهنگ اندیشه    ,1383

12) تهامی نژاد ، محمد (1365) / سینمای رؤیاپرداز ایران : ح‍ل‍ق‍ه‌ای‌ در زن‍ج‍ی‍ره‌ی‌ خ‍ی‍ال‍ب‍ن‍دان‌/ ت‍ه‍ران‌: ع‍ک‍س‌ م‍ع‍اص‍ر، ۱۳۶۵‌

13) بهارلو ، عباس ( 1379) / ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ص‍د س‍ال‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌/ ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۹

14) صدر ، حمید رضا ( 1381) / درآم‍دی‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌ / ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‌، ۱۳۸۱

15) ک‍ش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر(1386) / فرآیند تعامل سینمای ایران و حکومت پهلوی / تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫ ‏‫۱۳۸۶

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

ریاحی پور، نسرین

مطالب نویسنده