سخنرانی: افق چشمداشت و هنر قومی

روابط عمومی

سخنرانی افق چشداشت و هنر قومی از سوی علیرضا حسن زاده و سمیه کریمی 15 تیرماه در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ار ساعت 14 تا 16 برگزار می شود. علیرضا حسن زاده، دکترای انسان شناسی از دانشگاه گوته است که پیشتر از وی آثاری چون افسانه زندگان، زن و فرهنگ، خوراک و فرهنگ، مردم شناسی ایرانی و ترجمه مردم شناسی ورزش منتشر شده است و در سال جاری از وی کتاب هایی چون کودکان و جهان افسانه، پرسش از  رمان نوجوان ، بررسی انسان شناختی و ادبی رمان نوجوان در ایران و کتاب ایران جهان آیینی منتشر خواهد گردید. سمیه کریمی دانش آموخته دکترای انسان شناسی از دانشگاه گوته است که پیشتر از وی دو کتاب بازار تهران، مطالعه انسان شناختی و سیب های کابل شیرین است (با همکاری بهرام رحیمی) منتشر شده و در سال جاری از وی کتاب جنگ و کودکان افغان: نگاه انسان شناختی منتشر می گردد. حضور در این سخنرانی برای همه علاقمندان آزاد است.

چکیده سخنرانی:

آیا مخاطبان آثار هنری فاقد توانایی تفسیر بوده و افق چشمداشت  آنان شکلی ثابت،  فاقد پویایی و بدون تغییر دارد؟ اثر هنری در چرخه ورود به فضای عمومی، مورد بحث ، داوری، قبول یا عدم قبول قرار می گیرد و مخاطب بر پایه روابط  و موقعیت  اجتماعی خود به ارزیابی اثر یاد شده می پردازد. رهیافت های انسان شناسی در مطالعه تجربه و مفاهیمی که پیشنهاد می نماید، یکی از راه های درک رابطه میان تولید کننده و مولفان آثار قومی و مخاطبان این آثار در میان اقوام ایرانی است. هنر قومی در ایران، هنری برآمده از نگرش روشنفکری است  که در آن مخاطب و افق چشمداشت او چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که موضوع یاد شده  یکی از مباحث مهمی است که با مفهوم و واقعیت "هویت" پیوند می یابد و با احساس و نگرش اقوام ایرانی ربط  دارد. در این تحقیق، محققان انسان شناس کوشیده اند تا با بررسی هنر و ادبیات قومی در نزد مردم شمال ایران  ، افق چشمداشت و  تجربه و درک هنر و ادبیات قومی را به بحث بگذارند. در این سخنرانی؛  نگرش فلسفه المانی از منظر انتقادی  در تحلیل هنر قومی به مثابه یک تجربه زیباشناختی مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

 

 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید

http://anthropology.ir/node/11294

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده