فراخوان انسان شناسی و فرهنگ: شما درباره وظایف و مسئولیت های دولت آینده چه می اندیشید و مسائل را چگونه تحلیل می کنید؟

روابط عمومی

همانگونه که در روزها و هفته های گذشته مشاهده شد انسان شناسی و فرهنگ حوزه بحثی را برای  ابراز نظر همکاران و نویسندگان و همه دوستان و اندیشمندانی که علاقه  و فایده ای در این کار ببینند گشوده است  تا دیدگاه های خود را درباره  دولت آینده و انتظارات خویش به بیان در آورند.  اهمیت این امر در آن است که ما بر خلاف سیستم های مطبوعاتی  اولویت را به نگاه های تحلیلی می دهیم و هیچ محدودیتی نه از نظر حجم نه از نظر شیوه ارائه نداریم؛ البته  محدودیت های ما شامل   ضوابط عمومی انسان شناسی و فرهنگ می شود یعنی احترام به حقوق خود و دیگران،  پرهیز از هر گونه برخورد عقیدتی،  اظهار نظرهای  جانبدارانه، تند روانه،  ایدئولوژیک وار، سهم خواهانه غیر واقع بینانه، انتقام جویانه و همراه با کینه ورزی  و به ویژه هر گونه توهین آشکار یا در پرده.  پرونده ی «انتخابات ریاست جمهوری نود و دو» در انسان شناسی و فرهنگ گشوده است و پذیرای نوشته ها و به خصوص تحلیل ها و نظرات  عمیق شما است که می تواند در روند  و شرایط کنونی موثر باشد. اگر انسان شناسی و فرهنگ این پرونده را گشوده و این فراخوان را اعلام می کند، دقیقا به همین دلیل است، زیرا اکنون ما بنا بر اعلام نظر های ریاست جمهوری منتخب و نخستین کنفرانس های مطبوعاتی  ایشان، در موقعیت جدیدی قرار گرفته ایم که باید  نقد سیستماتیک و بیان آن را کمکی به بهبود  و شرایط کار دولت جدید به شمار بیاوریم. اکنون  که این امر اعلام شده است، نقطه نظرات کارشناسی و تخصصی و عمیق و هوشمندانه و در نتیجه ناقدانه در نزد  دولتمردان قاهدتا باید خریدار داشته باشد و تا چنین است، بیائیم کمک خود را که کمکی به حرکت آرام کشور به سوی عقلانیت، عدالت  و اعتدال بیشتر و بنابراین زندگی بهتری برای همه ما خواهد بود، تقویت کنیم.

در انتظار نوشته های شما هستیم

مدیریت انسان شناسی و فرهنگ

 

پرونده ی «انتخابات ریاست جمهوری نود و دو» در انسان شناسی و فرهنگ 
http://www.anthropology.ir/node/18555
 

 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید

http://anthropology.ir/node/11294

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده