ماخد شناسی باستان شناسی ایران (14)

مهسا اکبری

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش چهاردهم  ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

 

 1. ارفعی، عبدالمجید (1390)، فرمان کوروش بزرگ، تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)
 2. اسلامی‌ندوشن، محمدعلی (1390)، ایران و یونان در بستر باستان: ایران، لوک پیر، ایرانیان ازآیسخیلوس، ایران و یونانبه گواهی شاهنامه و ایلیاد، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم
 3. ایجادی‌نصرآبادی، زهرا (1390)، اندرزهای طلایی کوروش و داریوش بزرگ، کتابیار
 4. آیلرز، ویلهلم، گویری، سوزان (1390)، کوروش بزرگ: پژوهشی درباره ریشه‌شناسی نام بنیانگذار سلسله هخامنشیان، بهجت
 5. بری، جی‌.بی.، کوک، اس.ا.، ادکاک، اف.ایی. (1390)، تاریخ جهان باستان (کمبریج): امپراتوری آشور، مهتاب
 6. بهرامی، عسکر (1390)، کورش و ذوالقرنین: مجموعه مقالات همایش کورش هخامنشی و ذوالقرنین، تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)
 7. بهنام، امیر (1390)، تمدن ایران زمین: تمدن هخامنشی، پاسارگاد
 8. بوسه، هریبرت (1368)، پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی، مترجم: غلامرضا ورهرام، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
 9. بینگهام، جان (1390)، اسکندر، مترجم: کریم پورزبید، علی حسن‌آبادی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
 10. پناهی‌راد، غلامرضا (1390)، تا آمدن آریائی‌ها: پویشی در هویت خویش، کرمانشاه
 11. پورنعمتی، لیلا، میران‌زاده، حسین (1390)، گزیده سخنان کوروش بزرگ و داریوش بزرگ، راستین، چاپ چهارم
 12. پیاتروفسکی، باریس‌باریوویچ (1390)، اورارتو، مترجم: عنایت‌الله رضا، نامک
 13. پیرنیا، حسن (1390)، خطوط برجسته داستانهای ایران قدیم با ذکر مدارک و نتیجه سنجش و استنباطات، اساطیر
 14. جوادیان، مسعود (1391)، ایرانیان باستان برای من چه کار کرده‌اند؟، محراب قلم، کتابهای مهتاب
 15. چهرازی، مستانه (1386)، هخامنشیان: پاسارگاد، فاتحان راه دانش
 16. چهرازی، منصور، شادمهرشریف ، مهشید، نیک‌آئین، مرتضی (1390)، هخامنشیان: کوروش کبیر ، فاتحان راه دانش، چاپ دوم
 17. چهرازی، منصور، شادمهرشریف ، مهشید، نیک‌آئین، مرتضی (1390)، هخامنشیان: تخت جمشید ، فاتحان راه دانش، چاپ دوم
 18. چهرازی، منصور، شادمهرشریف ، مهشید، نیک‌آئین، مرتضی (1390)، هخامنشیان: ورود آریایی‌ها به ایران، فاتحان راه دانش، چاپ دوم 
 19. حسین‌طلایی، پرویز، وزین‌افضل، مهدی (1390)، تاریخ ایران قبل از اسلام، سنجش و دانش
 20. حسینی، سیدساعد (1390)، تاریخ کامل ایلام (تاریخ کامل ایران دوره ایلامی): پادشاهی بزرگ انشان شوش، تهران: شرکت انتشارات کیهان
 21. حسینی‌اسفیدواجانی، سیدمهدی، فرهنگ ایرانی و اندیشه یونانی: آثاری از پل کراوس، فرانتس روزنتال، عبدالرحمن بدوی، دیمیتری گوتاس و ...، تهران: نشر علم
 22. خزائی، مریم، خزائی، مهدی (1390)، سلسله شاهنشاهی هخامنشیان، کاکتوس
 23. دایی‌زاده، مهناز، اسلام‌نژاد، محرم (1390)، کوروش موسس حقوق بشر، نسل نواندیش، من و کیمیا
 24. دراون، موریس (1390)، اسکندر کبیر، مترجم: پروانه احمری، تهران: قطره
 25.  ذوالفقاری، علی (1390)، ایران باستان، گوهر اندیشه، تهران: چاپ دوم
 26. ربانی، حسین (1390)، کتیبه داریوش در بیستون به همراه متن کامل وصیت‌نامه داریوش، بوکتاب
 27. ربانی، حسین (1390)، منشور کورش: براساس بازخوانی دکتر ایروینگ فینکل (موزه‌دار بخش خاور میانه‌ی موزه بریتانیا) در سال 2010: وصیت‌نامه کورش براساس نوشته‌ی گزنفون و ترجمه‌ی ب ، بوکتاب
 28. رستمی‌گورانی، محسن (1390)، نبردهای اشکانیان با رومیان، موسسه‌ فرهنگی‌ مدرسه ‌برهان
 29. رضی، هاشم (1390)، دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت، چاپ سوم
 30. زارع، لیلا (1390)، کوروش کبیر پادشاه جهان باستان، چاف،ملینا،الینا
 31. سلطانی، کاظم (1390)، طوفان در تاریخ: اسکندر و الکساندر، شیداسب
 32. سیدجوادجواهری، مهناز، غلامی، سمیه (1390)، گل سرخی برای امیتیس: ناگفته‌هایی از زندگی شگفت‌انگیز کوروش بزرگ از تولد تا همیشه تاریخ (براساس معتبرترین آثار و اسناد موجود)، البرز
 33. شاپور‌شهبازی، علیرضا، جلیلیان، شهرام (1390)، جستاری درباره یک نماد هخامنشی: فروهر، اهوره‌مزدا، یا خورنه؟، شیرازه
 34. شالگونی، بهرام، گرشویچ، ایلیا (1390)، تاریخ ایران: دوره ماد، جامی، چاپ دوم
 35. عیوقی، بدرالسادات، بدیعی، لریتا (1391)، سیصد سکه طلای خالص "دریک"، عیوقی
 36. فتحی، داوود (1390)، کوروش: آنگونه که من یافتم (ذوالقرنین) (لوقرانیم)، بوستان قرآن
 37. فرخ، کاوه، خزایی، پدرام (1390)، سایه‌هایی در بیابان: ایران باستان در زمان جنگ، طاق‌ بستان
 38. فره‌وشی، علیمحمد (1390)، زندگی کوروش و داریوش بزرگ (باستان‌نامه)، به آفرین، چاپ پنجم
 39. فشی، علی، فشی، مهدی، فشی، لیلی (1391)، دایره‌المعارف ایران باستان (پیش از اسلام)، صوفیان
 40. فیثاغورس (1390)، شکوه هخامنشیان در سفرنامه فیثاغورس (قدیمی‌ترین سفرنامه جهان): (قسمت مربوط به ایران)، مترجم: یوسف اعتصامی، منوچهر دانش‌پژوه، جنگل،جاودانه
 41. قارلقی، سمیه (1390)، زندگی و اندیشه کوروش کبیر، گستره هیربد
 42. قراگوزلوحائل، ربابه، قاضی، حامدعلی (1390)، تاریخ ایران باستان: مجموعه تاریخ، مکتب ماهان
 43. قشقایی، حمیدرضا (1390) گاهنمای تاریخ ایران: ایلامیان، آوگان
 44. قشقایی، حمیدرضا (1390)، گاهنمای تاریخ ایران: سپیده‌دم تاریخ در ایران، آوگان
 45. کوکس، پیترویل (1390)، مردان در جنگ: پارسیان، پارتیان و ساسانیان، مترجم: بهنام محمدپناه، تهران: سبزان
 46. لاهیجی، شهلا، کار، مهرانگیز (1381)، شناخت هویت زن ایرانی در گستره پیش تاریخ و تاریخ، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سوم
 47. مارکوارت، ژوزف، منشی‌زاده، داود (1368)، وهرودوارنگ: جستارهایی درجغرافیای اساطیری وتاریخی ایران شرقی، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
 48. وکیلی، شروین، افشاری، علیرضا (1390)، داریوش دادگر، نظم هخامنشی و ظهور هویت ایرانی، شورآفرین

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده