اندیشه های تصویری (14) : محاکمه

ناصر فکوهی/ طرح: ایرج اسماعیل پورقوچانی

موقعیت های کافکایی، رایج ترین موقعیت های موجود در جهان کنونی هستند: اینکه نمی دانیم چرا، اما اطمینان داریم که گناهکاریم، اینکه نمی دانیم چگونه، اما اطمینان داریم که بی شک مجازات خواهیم شد، اینکه نمی دانیم کجا، اما اطمینان داریم که جایی، این مجازات به سراغمان می آید، و اینکه نمی دانیم چه، اما اطمینان داریم سرنوشت دردناکی پس از این مجازات، انتظارمان را می کشد. اینکه فکر می کنیم  این امر پوچی است، اما به هر حال در چرخه ای بی معنا اسیر شده ایم. همیشه دری هست که بسته می ماند، تا روزی که کسی که نمی شناسیم آن را بگشاید و به جرمی که نه خودش می داند و نه ما، نه خودش باوری به آن دارد و نه ما، «محاکمه» را آغاز کند. محاکمه ای که در آن رای از پیش معلوم است، اما هیچ کس  نمی داند چیست. محاکمه ای که هیچ کس نمی داند به چه اتهامی انجام می شود و قرار است به چه نتیجه ای برسد و چه چیز را در جهان تغییر دهد،  اما همه باور دارند که «ناگزیر» باید تحقق یابد و بنابراین چه بهتر که زودتر به واقعیت برسد و رای صادر شده بدون آنکه «اعلام» شود، تنها به «اجرا» در آید. سرنوشت انسان ها، پشت همین درهای بسته، رقم خورده است. اما، دردناک ترین  خبر آنکه: هیچ تفاوتی ندارد که کدام سوی این درها باشیم، یا حتی خودمان باشیم که دری را می گشائیم یا کس دیگری، سرنوشت دردناک  کافکایی ما در آیینه ای دو سویه حک شده است که گریزی از آن نیست.هم از این رو هر نوع گذار از این سوی در به آن سویش، نه یک رهایی بلکه  رسیدن درست به همان چیزی است که از آن گریخته ایم: پایان آغاز و آغاز پایانی است که پوچی چرخه میان آنها جز درد، ثمری برای ما نداشته و نخواهد داشت. و در نهایت، هذیان، جنون، فرو غلطیدن در سراشیبی از سقوط معنا، و بازگشت به هاویه، برای بازیافتن «حقیقت» ی که هرگز جز توهمی نبوده است، راه هایی هستنند هر یک بیش ازدیگری بی حاصل،  پیش پای ما گذاشته می شوند.

 

نوشته های پیشین در این ستون :

اندیشه های تصویری(1): کتاب
http://anthropology.ir/node/16098

اندیشه های تصویری(2): پایان جهان
http://anthropology.ir/node/16276

اندیشه های تصویری(3): پوست
http://anthropology.ir/node/16355

اندیشه های تصویری(4): موزه ها
http://anthropology.ir/node/16451

اندیشه های تصویری(5): کودکی
http://anthropology.ir/node/16549

اندیشه های تصویری(6): دوزخ
http://anthropology.ir/node/16691

اندیشه های تصویری (7): لذت
http://anthropology.ir/node/16820

اندیشه های تصویری (8): زمان
http://anthropology.ir/node/16948

اندیشه های تصویری(9): انسان بودگی
http://anthropology.ir/node/17117

اندیشه های تصویری (10) : درد
http://anthropology.ir/node/17405

اندیشه های تصویری(11): شکل ها
http://www.anthropology.ir/node/17656

اندیشه های تصویری(12): هذیان
http://www.anthropology.ir/node/17837

اندیشه های تصویری (13): مردانگی
http://www.anthropology.ir/node/18186

پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/9132

 

 

 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید:

http://anthropology.ir/node/11294

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده