ماخذشناسی باستان شناسی ایران (12)

مهسا اکبری

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش دوازدهم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

 1. ابراهیمی، فرشید (1389)، پدرخوانده‌ای برای تاریخ!: فراخوانی بر بازنویسی تاریخ هخامنشیان، ابریشمی‌فر
 2. افراسیابی، بهرام (1389)، ایران همیشه جاوید: ادامه سرزمین جاوید: ایران خورشید تمدن جهان از بام تا شام، مهرفام
 3. آبرامز، دنیس (1389)، خشایار شاه، مترجم: رضا جولایی، جویا
 4. براندجورج، فیلیپ،  پبرس،  یواخیم (1389)، امپراتوری جهانی ایران، مترجم: وحید عسگرانی، تهران: امیرکبیر
 5. بغلانی، مازیار، ابراهیمی، ایلناز، آریب، سیداسماعیل (1389)، تاریخ ایران برای بچه‌های ایران: هخامنشیان - کمبوجیه و گئومات دروغگو، آبشن، چاپ دوم
 6. بهشتی، مرتضی (1389)، راز ماندگاری کوروش، ابتکار نو
 7. بهمنی، علیرضا (1389)، مادها و هخامنشیان، آتاموسا، چاپ سوم
 8. بیژن‌پور، علی‌اصغر (1389)، کوروش و داریوش هخامنشی، لوح محفوظ
 9. بیک‌محمدی، مریم (1389)، تاریخ زندگی کوروش کبیر و اسکندر مقدونی، بوستان دانش،قلم جوان،ارمغان سبز
 10. پارسا، بهجت‌الله (1389)، شکست امپراطوری، شاپورخواست
 11. پورعلی، محمدرضا، آفرینش‌خاکی، زهرا، رهبرنیا، زهرا (1389)، کورش کبیر: پادشاه سرزمین جاوید، آهنگ قلم، چاپ سوم
 12. پولوس، جیمی (1389)، داریوش کبیر، مترجم: کامیار جولایی، جویا
 13. حاتمیان، همایون (1389)، خوزستان سرآغاز تمدن و تاریخ در ایران، سیفا
 14. حیدرآبادیان، شهرام (1389)، تاریخ و فرهنگ ایران، سبحان نور
 15. داندامایف، محمد (1389)، تاریخ سیاسی هخامنشی، مترجم: فرید جواهرکلام، نشر و پژوهش فرزان روز
 16. درویشی، کاوان (1389)، داریوش هخامنشی، پلک، چاپ دوم
 17. رزمجو، شاهرخ، خرمشاهی، عارف (1389)، استوانه کورش بزرگ: تاریخچه و ترجمه کامل متن، نشر و پژوهش فرزان روز
 18. زیدی، سمیه، نعمت‌پور، طیبه، لچیانی، علیرضا (1389)، تاریخ ایران (باستان - اسلامی)، فرهیختگان دانشگاه
 19. شاهوردی، مهوش (1389)، کمبوجیه، شاه سرزمینها، ابریشمی‌فر
 20. شاهیجانی، محمد (1389)، هخامنشی‌ها: تمدن و هنر، سبزان
 21. صالحی، کوروش (1389)، داریوش بزرگ، بامشاد
 22. قانعی، سعید (1389)،  داریوش، پادشاه هخامنش (از تولد تا پادشاهی)، پل،خلاق
 23. قانعی، سعید (1389)، داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی (زندگی و کشورگشایی پادشاهی عادل)، پیمان
 24. قانعی، سعید (1389)، کوروش، شاه شهنشاهان (سرگذشت شگفت‌انگیز بزرگترین پادشاه ایران)، پیمان
 25. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: اردشیر اول (معروف به اردشیر درازدست)، پل،خلاق
 26. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: اسکندر مقدونی در ایران، پل
 27. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: ایران باستان، پل
 28. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: جانشینان اسکندر (اتفاقات مهم بعد از مرگ اسکندر)، پل،خلاق
 29. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: حکومت مادها و کاسیها، پل
 30. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: داریوش قبل از سلطنت، پل،خلاق
 31. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: کوروش، پادشاه هخامنشی، پل،خلاق
 32. کرامپتون، ساموئیل‌ویلارد (1389)، کوروش کبیر، مترجم: رضا جولایی، جویا
 33. متواضع، مسعود (1389)، زرتشت، کوروش و حقوق بشر، کاکتوس
 34. محمدپناه، بهنام (1389)، امپراتوری فراموش شده، سبزان
 35. محمدپناه، بهنام (1389)، زندگی‌نامه کوروش بزرگ: بر اساس معتبرترین آثار و اسناد تاریخی، سبزان، چاپ دوم
 36. میرزا، جلال‌الدین (1389)، نامه خسروان: داستان پادشاهان پارس از آغاز تا پایان ساسانیان، پازینه
 37. نجاتی، علی (1389)، گنجینه تاریخ ایران: اردشیر دوم (وقایع و جنگ‌های مهم در زمان اردشیر دوم)، پل،خلاق
 38. نجاتی، علی (1389)، گنجینه تاریخ ایران: اردشیر سوم و جانشینان او (مقدونیه در زمان پادشاهان هخامنشی)، پل،خلاق
 39. نوری، احمد (1389)، فرمان کورش هخامنشی، آرتامیس
 40. نیکویی، علی (1389)، داریوش شاهنشاه هخامنشی، افراز
 41. نیکویی، علی (1389)، کتیبه‌ی بیستون، افراز
 42. نیکویی، علی (1389)، کوروش شاهنشاه هخامنشی، افراز
 43. هادی‌پور‌برزگر، علیرضا (1389)، گنجینه تاریخ ایران: خشایارشای دوم و داریوش دوم (سرنوشت عبرت‌آمیز دو پادشاه هخامنشی)، پل
 44. هادی‌پوربرزگر، فریده (1389)، گنجینه تاریخ ایران افشین، بابک، مازیار (سه سرباز ایرانی)، پل،خلاق
 45. هادی‌پوربرزگر، فریده (1389)، گنجینه تاریخ ایران: خشایارشا (پادشاهی نوین‌گرا)، پل،خلاق
 46. هخامنش (1389)،  مادها: برگی از سرای من ایران 1، آریابان

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید:

http://anthropology.ir/node/11294

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش دوازدهم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد: 

 1. ابراهیمی، فرشید (1389)، پدرخوانده‌ای برای تاریخ!: فراخوانی بر بازنویسی تاریخ هخامنشیان، ابریشمی‌فر
 2. افراسیابی، بهرام (1389)، ایران همیشه جاوید: ادامه سرزمین جاوید: ایران خورشید تمدن جهان از بام تا شام، مهرفام
 3. آبرامز، دنیس (1389)، خشایار شاه، مترجم: رضا جولایی، جویا
 4. براندجورج، فیلیپ،  پبرس،  یواخیم (1389)، امپراتوری جهانی ایران، مترجم: وحید عسگرانی، تهران: امیرکبیر
 5. بغلانی، مازیار، ابراهیمی، ایلناز، آریب، سیداسماعیل (1389)، تاریخ ایران برای بچه‌های ایران: هخامنشیان - کمبوجیه و گئومات دروغگو، آبشن، چاپ دوم
 6. بهشتی، مرتضی (1389)، راز ماندگاری کوروش، ابتکار نو
 7. بهمنی، علیرضا (1389)، مادها و هخامنشیان، آتاموسا، چاپ سوم
 8. بیژن‌پور، علی‌اصغر (1389)، کوروش و داریوش هخامنشی، لوح محفوظ
 9. بیک‌محمدی، مریم (1389)، تاریخ زندگی کوروش کبیر و اسکندر مقدونی، بوستان دانش،قلم جوان،ارمغان سبز
 10. پارسا، بهجت‌الله (1389)، شکست امپراطوری، شاپورخواست
 11. پورعلی، محمدرضا، آفرینش‌خاکی، زهرا، رهبرنیا، زهرا (1389)، کورش کبیر: پادشاه سرزمین جاوید، آهنگ قلم، چاپ سوم
 12. پولوس، جیمی (1389)، داریوش کبیر، مترجم: کامیار جولایی، جویا
 13. حاتمیان، همایون (1389)، خوزستان سرآغاز تمدن و تاریخ در ایران، سیفا
 14. حیدرآبادیان، شهرام (1389)، تاریخ و فرهنگ ایران، سبحان نور
 15. داندامایف، محمد (1389)، تاریخ سیاسی هخامنشی، مترجم: فرید جواهرکلام، نشر و پژوهش فرزان روز
 16. درویشی، کاوان (1389)، داریوش هخامنشی، پلک، چاپ دوم
 17. رزمجو، شاهرخ، خرمشاهی، عارف (1389)، استوانه کورش بزرگ: تاریخچه و ترجمه کامل متن، نشر و پژوهش فرزان روز
 18. زیدی، سمیه، نعمت‌پور، طیبه، لچیانی، علیرضا (1389)، تاریخ ایران (باستان - اسلامی)، فرهیختگان دانشگاه
 19. شاهوردی، مهوش (1389)، کمبوجیه، شاه سرزمینها، ابریشمی‌فر
 20. شاهیجانی، محمد (1389)، هخامنشی‌ها: تمدن و هنر، سبزان
 21. صالحی، کوروش (1389)، داریوش بزرگ، بامشاد
 22. قانعی، سعید (1389)،  داریوش، پادشاه هخامنش (از تولد تا پادشاهی)، پل،خلاق
 23. قانعی، سعید (1389)، داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی (زندگی و کشورگشایی پادشاهی عادل)، پیمان
 24. قانعی، سعید (1389)، کوروش، شاه شهنشاهان (سرگذشت شگفت‌انگیز بزرگترین پادشاه ایران)، پیمان
 25. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: اردشیر اول (معروف به اردشیر درازدست)، پل،خلاق
 26. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: اسکندر مقدونی در ایران، پل
 27. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: ایران باستان، پل
 28. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: جانشینان اسکندر (اتفاقات مهم بعد از مرگ اسکندر)، پل،خلاق
 29. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: حکومت مادها و کاسیها، پل
 30. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: داریوش قبل از سلطنت، پل،خلاق
 31. قانعی، سعید (1389)، گنجینه تاریخ ایران: کوروش، پادشاه هخامنشی، پل،خلاق
 32. کرامپتون، ساموئیل‌ویلارد (1389)، کوروش کبیر، مترجم: رضا جولایی، جویا
 33. متواضع، مسعود (1389)، زرتشت، کوروش و حقوق بشر، کاکتوس
 34. محمدپناه، بهنام (1389)، امپراتوری فراموش شده، سبزان
 35. محمدپناه، بهنام (1389)، زندگی‌نامه کوروش بزرگ: بر اساس معتبرترین آثار و اسناد تاریخی، سبزان، چاپ دوم
 36. میرزا، جلال‌الدین (1389)، نامه خسروان: داستان پادشاهان پارس از آغاز تا پایان ساسانیان، پازینه
 37. نجاتی، علی (1389)، گنجینه تاریخ ایران: اردشیر دوم (وقایع و جنگ‌های مهم در زمان اردشیر دوم)، پل،خلاق
 38. نجاتی، علی (1389)، گنجینه تاریخ ایران: اردشیر سوم و جانشینان او (مقدونیه در زمان پادشاهان هخامنشی)، پل،خلاق
 39. نوری، احمد (1389)، فرمان کورش هخامنشی، آرتامیس
 40. نیکویی، علی (1389)، داریوش شاهنشاه هخامنشی، افراز
 41. نیکویی، علی (1389)، کتیبه‌ی بیستون، افراز
 42. نیکویی، علی (1389)، کوروش شاهنشاه هخامنشی، افراز
 43. هادی‌پور‌برزگر، علیرضا (1389)، گنجینه تاریخ ایران: خشایارشای دوم و داریوش دوم (سرنوشت عبرت‌آمیز دو پادشاه هخامنشی)، پل
 44. هادی‌پوربرزگر، فریده (1389)، گنجینه تاریخ ایران افشین، بابک، مازیار (سه سرباز ایرانی)، پل،خلاق
 45. هادی‌پوربرزگر، فریده (1389)، گنجینه تاریخ ایران: خشایارشا (پادشاهی نوین‌گرا)، پل،خلاق
 46. هخامنش (1389)،  مادها: برگی از سرای من ایران 1، آریابان

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده