واژه نامه بوردیو (34): تحلیل اجتماعی

ترجمه: ناصر فکوهی

 

تحلیل اجتماعی

« عادت واره ممکن است از خلال تحلیل اجتماعی  نیز دگرگون شود یعنی از خلال [نوعی خود] آگاهی که به فرد امکان می دهد نسبت به قابلیت های خود اشراف پیدا کند. اما این امکان،  و کارایی  ِ این گونه از  تحلیل از خویشتن،  به نوبه خود، تا اندازه ای  به وسیله ساختار آغازین  عادت واره مزبور تعیین می شوند و تا اندازه ای هم  به وسیله شرایط عینی ای  که درون آنها این خود آگاهی  تحقق یافته است.»
(پاسخ ها، انتشارات سوی، 1992، ص. 239)

نگاه کنید همچنین به : عادت واره  SOCIOANALYSE
« L'habitus peut aussi être transformé à travers la socioanalyse, la prise de conscience qui permet à l'individu d'avoir prise sur ses dispositions. Mais la possibilité et l'efficacité de cette sorte d'auto-analyse sont elles-mêmes déterminées en partie par la structure originelle de l'habitus en question, en partie par les conditions objectives sous lesquelles se produit cette prise de conscience ».

(Réponses, Seuil, 1992, p.239)
 
Voir aussi : Habitus.

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده