واژه نامه بوردیو (32): انقلاب علمی

ترجمه ناصر فکوهی
  انقلاب علمی « یکی از ویژگی های انقلاب های علمی، در آن است که دگرگونی ای ریشه ای به وجود می آورند و در عین حال  دستاوردهای پیشین را نیز حفظ می کنند. بنابراین این انقلاب ها را باید انقلاب هایی  دانست که دستاوردها را حفظ می کنند بی آنکه انقلاب هایی محافظه کارانه باشند و خواسته باشند  زمان حال را زیر و رو کنند  تا گذشته را احیا نمایند. این انقلاب ها، صرفا به دست کسانی قابل تحقق یافتن هستند  که به معنایی سرمایه دارانی ویژه باشند یعنی آدم هایی که بتوانند بر همه دستاوردهای سنت، اشراف و کنترل داشته باشند»
(علم علم و بازتابندگی، رزون داژیر، 2001، ص. 126-127)

 

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE
« Une des particularités  des révolutions scientifiques, c’est qu’elles introduisent une transformation radicale tout en conservant les acquis antérieurs. Ce sont donc des révolutions qui conservent les acquis — sans être des révolutions conservatrices, visant à bouleverser le présent pour restaurer le passé. Elles ne peuvent être accomplies que par des gens qui sont en un sens des capitalistes spécifiques, c’est-à-dire des gens capables de maîtriser tous les acquis de la tradition. »
(Science de la science et réflexivité, Raisons d’Agir, 2001, p.126-127

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده