اندیشه های تصویری (13): مردانگی

ناصر فکوهی/ طرح: ایرج اسماعیل پورقوچانی

مردانگی واژه ای است در آن واحد پدرسالارانه و زن دوستانه. زن بودگی ظاهرا، دستکم گروهی از زنان را، از تعلق داشتن به حوزه «مردانگی» معاف می کند و به ایشان اجازه می دهد در حلقه ابدی شرارت در جایگاهی برگزیده ومنحصر به فرد که به ایشان منسوب شده، آرام بگیرند و آن را، بی هیچ رقیبی،  از آن خود کنند : نقطه ثقل مصیبت ها و شادمانی ها، مرکز و محور تلخی ها و شیرینی ها: سرچشمه جاودانه آفرینش ها و خیال . اما در این میان، تراژدی مردان از راه می رسد، مردانی که مردانگی خود را مدیون زنانگی زنان هستند:  یاس و ترس، واهمه و اضطراب از آنکه هر مردی از  زنی ریشه گرفته است از زهدانی تاریک که روزی از آن  بیرون رانده شده است و از زمینی (مادری) تاریک که روزی باید درون آن جای بگیرد. شاید همین نکته ساده باشد که زن هراسی و زن ستیزی را در بسیاری از جوامع انسانی از قرن ها پیش تا امروز توجیه کند. مردان ناتوانند زیرا باید سلطه بیولوژیک زنانه را بر خود بپذیرند؛ مردان ناتوانند زیرا آغاز هر مرد و پایان هر مرد ، یک زن  است و از این رو باید آن زن و شاید تمامی زنانگی را پنهان کرد و تا جایی که می توان بدان مجال «آفتابی شدن» (تقدس یافتن و پاک شدن) نداد. مردانگی، خود ستایی مضحکی است از  نگاه در آینه ای که «خودِ مذکر»  ساخته است و تفسیری از  تصویری  لغزان و نامطمئن که در تضادی آشکار با واقعیت قرار دارد: این واقعیت ساده که  نیازی دائم را در بیولوژی ما می سازد، نیاز به  انبساط، آرامش، سکوت، ثبات و خاموشی و  تاریکی و  رطوبتی که از دست داده ایم؛ نیازی به لذت بودن و بی درد بودن  و حفظ شدن در وجودی که مهربانانه ما را احاطه می کرد و از  واقعیت های دردناک حیات محفوظ می داشت؛ رویایی بهشتی و  از دست رفته که اغلب به کابوسی جهنمی و جهان واقعی تبدل می شود؛ کابوسی که  با گریه ای آغازین  نخستین گام خود را پیش می گذارد و در  تقارنی شگفت با  قهقهه آغازین خدایان قرار می گیرد. 

 

نوشته های پیشین در این ستون :

اندیشه های تصویری(1): کتاب
http://anthropology.ir/node/16098

اندیشه های تصویری(2): پایان جهان
http://anthropology.ir/node/16276

اندیشه های تصویری(3): پوست
http://anthropology.ir/node/16355

اندیشه های تصویری(4): موزه ها
http://anthropology.ir/node/16451

اندیشه های تصویری(5): کودکی
http://anthropology.ir/node/16549

اندیشه های تصویری(6): دوزخ
http://anthropology.ir/node/16691

اندیشه های تصویری (7): لذت
http://anthropology.ir/node/16820

اندیشه های تصویری (8): زمان
http://anthropology.ir/node/16948

اندیشه های تصویری(9): انسان بودگی
http://anthropology.ir/node/17117

اندیشه های تصویری (10) : درد
http://anthropology.ir/node/17405

اندیشه های تصویری(11): شکل ها
http://www.anthropology.ir/node/17656

اندیشه های تصویری(12): هذیان
http://www.anthropology.ir/node/17837

پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/9132

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده