واژه نامه بوردیو(28): ناخودآگاه

ترجمه ناصر فکوهی

ناخودآگاه

ناخودآگاه در واقع صرفا [نوعی[ فراموشی است که تاریخ ، خود  آن را از خلال  ایجاد ساختارهای عینی ای که در این طبیعت های تقریبی که عادت واره ها هستند، به وجود می آورد،  تولید می کند. تاریخ کالبدی شده، به طبیعت تبدیل شده  و از همین طریق نیز سبب می شود که به مثابه طبیعت به فراموشی سپرده شود،  عادت واره [ در واقع به معنی زمان ]  حال  کنشگرانه  تمام گذشته ای است که خود حاصل آن است. 
( حس عملی، انتشارات مینویی، 1980، ص. 94)

L'INCONCIENT

« L'inconscient n'est jamais en effet que l'oubli que l'histoire elle-même produit en réalisant les structures objectives qu'elle engendre dans ces quasi-natures que sont les habitus. Histoire incorporée, faite nature, et par là oubliée en tant que telle, l'habitus est la présence agissante de tout le passé dont il est le produit. »
(Le sens pratique, Minuit,1980, p.94)  

 

   

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده