انسان شناسی نظام خویشاوندی: مطالعه موردی یک خانواده گسترده در شهر تهران

مرتضی ارشاد

کار ارائه شده به کلاس انسان شناسی شهری ناصر فکوهی، نیم ترم اول سال تحصیلی 1387-88، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران الگوی تطابق یافته نظام خویشی با ساختار شهری را می‏توان در دو محور بررسی کرد. الف) خانواده‏هایی که به نوعی مجبور با تطابق با این ساختار بوده‏اند. ب) خانواده‏هایی که از ابتدا با این نوع ساخت خویشاوند شهری روبرو بوده‏اند.

این گزارش با تأکید و بررسی مهاجرت یک خانواده گسترده خان نشینی از شهر اردبیل به شمیران تهران در دهه نسل پیش است که سعی شده نشان داده شود که چگونه نشانه‏ها و الگوهای نظام خویشاوندی سنتی (ایلی) خود را در پشت مفهوم‏های نوین شهری پنهان نموده‏اند. ایجاد یک گروه بزرگ خویشی پس از مهاجرت به تهران، تبدیل آن گروه به دسته‏های خردتر و در نهایت انتقال هر گروه خانواده به فضای خاص از شهر که مطابق الزامات فرهنگی ـ اقتصادی آن خانواده مناسب دیده می‏شده است. تحقیق حاضر، بدنبال یافتن عوامل پیدایی مهاجرت، سکونت در شهر و پراکنده شدن گروه‏های خانوادگی در سطح شهر تهران است که در مرحله بعد به دنبال رابطه فضایی مسکن و محل سکونت، نوع شغل و دوری و نزدیکی به حمل اشغال و خانواده اولیه است.

خواندن تحقیق

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی