بازار تبریز

زهره نظام محله

چکیده: در قدیم فضاهای شهری به گونه ای بوده است که افراد می توانستند پیاده و با صرف وقتی اندک از نقطه ای به نقطه ی دیگر جابه جا شوند. این فضاها همان فضاهای باز و یا  سرپوشیده ی شبکه ی ارتباطات  یعنی راه ها، میدان ها و فضاهای ورودی هستند که در شهرهای متوسط و بزرگ و گاهی در شهرهای کوچک یک یا چند راه اصلی شهر از این شبکه ی ارتیاطی به بازار اختصاص می یافت. گاهی بازارها در مرکز شهر واقع می شدند که با رشد شهری و وسعت یافتن فضاهای آن تخریب نمی شده بلکه برعکس گسترش یافته و نقطه هایی از فضاهای شهری را به خود اختصاص می دادند. در صورتی تخریب و جابه جایی در بازار رخ می داد که بازار در مسیر راه های اصلی شهر بوده و این راه ها بعدها کارکرد و اهمیت خود را از دست بدهند و بازار ناچارا به محل دیگری منتقل می شد.
در این پژوهش، که نتیجه ی بررسی اسنادی  بر مجموعه مطالعات انجام شده ی شهری و پیوند این مطالعات بر بازار شهر تبریز است ، می توان تاحدودی ترکیبی از فضای کالبدی و غیرکالبدی را مشاهده نمود و حتی به یکی از ویژگی های بارز این بازار یعنی سرپوشیده بودن آن اشاره نمود که در نوع خود منحصر به فرد است.

 

کلیدواژگان: شهر، بازار، کارکرد و نقش اجتماعی و کالبدی در شهر

 

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوستاندازه
فایل 17939.docx1 MB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نظام محله، زهره

مطالب نویسنده