اندیشه های تصویری (12): هذیان

ناصر فکوهی/ طرح: ایرج اسماعیل پورقوچانی

گویی فروپاشی زبان و عقل، دست کم به شکلی مقطعی، زبانی هذیان وار می آفریند و گویی هذیان گویان باید برای هذیان گویی هایشان به عاقلان و دانایان پاسخی داشته باشند وگرنه به حاشیه رانده می شوند و از دایره عقل و شعور ( و لزوما جامعه) حذف خواهند شد: شاید هم هذیان، حاشیه امنی باشد در کنار عقلی کشنده عقل در خلوت خود شیفته  و در پیله ضمانت یافته ای که برای خود ساخته و پرداخته است، احساس آسایشی رخوت آور  می کند و گمان بر آن دارد که این پیله  از جنس خود ِ عقل است، حال آنکه شاید و اغلب، این  حاشیه امن و لایه سرسختی که از عقل حفاظت می کند از  جنس خشونت و سلطه، از جنس تظارت و مجازات، از جنس  فرو کاستن و فرو کاسته شدن و از جنس بردگی خود خواسته ای است که به سلسله مراتبی از بردگی های پی در پی دامن می زند و ضمانت نهایی آن چیزی نیست جز خشونت سخت و بی پرده ای که به بی رحمانه ترین شکلی خود را می نمایاند. در اینجا است که جنون شاید تنها راه رهایی برای گریز نه تنها از قربانی شدن در فرایند بردگی عقل – زبان برای خود ، بلکه گریز از اعمال  زور و خشونت بر دیگری باشد. راه گریزی، اما، که می تواند بدون بازگشت باشد.  گریز از عقل و خشونت  می تواند گریزی از جامعه برای همیشه به شمار بیاید و بازگشت به قلب طبیعت ، به زهدانی سیاه  که هرگز در پی خود زایشی نداشته باشد. جایی بیشتر شبیه به گوری عمیق تا  دایره ای تاریک از حیات در انتظار فرا رسیدن نور و زندگی. انسان در این میان، سرگشته و قربانی نهایی است، میان  عقل قاطعیت یافته اما بی رحم و غیر قابل دفاعی که خود ساخته است و  هذیان جنون واری که وی ر ا درون طبیعت فرو می کشد و از زبان، معنا،  عقلانیت،  استدلال ، حافظه نسبت به گذشته و امید نسبت به آینده، محروم می کند تا در نهایتا ز او یک «شیئی» ساخته شود.

ستون مشترک انسان شناسی و فرهنگ و روزنامه اعتماد

این مطلب در روزنامه اعتماد به تاریخ  7 اردیبهشت 1392 منتشر شده است.

 

 

نوشته های پیشین در این ستون :

اندیشه های تصویری(1): کتاب
http://anthropology.ir/node/16098

اندیشه های تصویری(2): پایان جهان
http://anthropology.ir/node/16276

اندیشه های تصویری(3): پوست
http://anthropology.ir/node/16355

اندیشه های تصویری(4): موزه ها
http://anthropology.ir/node/16451

اندیشه های تصویری(5): کودکی
http://anthropology.ir/node/16549

اندیشه های تصویری(6): دوزخ
http://anthropology.ir/node/16691

اندیشه های تصویری (7): لذت
http://anthropology.ir/node/16820

اندیشه های تصویری (8): زمان
http://anthropology.ir/node/16948

اندیشه های تصویری(9): انسان بودگی
http://anthropology.ir/node/17117

اندیشه های تصویری (10) : درد
http://anthropology.ir/node/17405

اندیشه های تصویری(11): شکل ها
http://www.anthropology.ir/node/17656

پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/9132

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده