پاور پوینت: الگوهای فرهنگی/ انسان شناسی شناختی

نسرین ریاحی پور

یک مفهوم بیان شده ی دقیق نیست بلکه در یک عبارت کلی برای انواع متفاوت دانش فرهنگی استفاده می شود ؛ همچنین به عنوان یک الگوی مردمی شناخته می شود . الگوهای فرهنگی عمومن به مجموعه ی ناخودآگاه مفروضات و ادراکات مشترک اعضای یک جامعه یا گروه اشاره می کند . آن ها تا حد زیادی بر فهم افراد از جهان و رفتار انسانی تاثیر می گذارند . الگو های فرهنگی می توانند به عنوان چارچوب های نه چندان استوار تفسیری انگاشته شوند . آن ها هم آشکارا و هم  نا آشکارا(ناخودآگاهانه ) آموزش داده می شوند و در دانشی که توسط دیگر افراد آموزش داده می شود ؛       مانند آگاهی دریافتی از  تجربه ی فردی انباشته شده ،ریشه می دوانند. الگوهای فرهنگی   موجودیت های ثابتی نیستند و ساختار آن ها در ذات شان قابل انعطاف است . چون  تجربه ای که منسوب به معناست ، می تواند الگو ها را تقویت کند و همچنین تجربیات ویژه می تواند الگوها را به چالش کشیده ، تغییر دهد.  اغلب الگوهای فرهنگی با واکنش های احساسی تجربیات جداگانه ارتباط دارند. بنابر این که افراد مفروضات شان را درباره ی جهان و چیز هایی که در آن طبیعی است ، ارزیابی می کنند ؛ اگر یک  احساس ، یک واکنش انزجار و یا سرخوردگی را تداعی کند، یک فرد می تواند عمدن برای تغییر آن الگو وارد عمل شود.                                                          
 

 

برای مشاهده این پاور پوینت در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوستاندازه
فایل 17777.pptx159.59 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

ریاحی پور، نسرین

مطالب نویسنده