سخنرانی : اتنوگرافی : کشف منطق پنهان

گروه اخبار

گروه انسان شناسی جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، در تداوم فعالیت های خود در نظر دارد ،  سلسله سخنرانی های در حوزه پژوهش های انسان شناختی ایران برگزار کند. اولین سخنرانی از این مجموعه در تاریخ 15 اردبهشت 1392 با سخنرانی دکتر مهرداد عربستانی با عنوان " اتنوگرافی : کشف منطق پنهان" آغاز خواهد شد. این سخنرانی که عمدتا مبتنی بر پژوهش های میدانی ایشان درفرهنگ صابئین مندائی است ،  در سالن جلسات جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  برگزار خوهد شد. در زیر چکیده این سخنرانی منتشر شده است.اتنوگرافی : کشف منطق پنهان
تحقیق میدانی ، به  همراه نظریات و اطلاعات زمینه ای ، مثلث کار میدانی را تشکیل می دهند. اتنوگرافی ، چه به عنوان محصول تحقیق انسان شناختی و چه به عنوان فرآیند تحقیق ، حاصل تعامل سه ضلع این مثلث است. نسبت اثر هر یک از این اضلاع در یک اتنوگرافی تابعی است از اهداف پژوهش و نیز پیش زمینه های شناخت شناسی پژوهشگر. در اینجا تلاش شده است که تعامل سه ضلع این مثلث در سه پژوهش اتنوگرافیک بررسی شود و از خلال این بررسی ماهیت و شیوه ی پژوهش و تولید انسان شناختی آشکار شود. مطالعه در دین ورزی دراویش قادری در میان کردهای ایران ، مطالعه در دین ورزی و حیات اجتماعی صابئین مندائی ایران و مهاجران مندائی در استرالیا و نیز مطالعه ی پاسخ قوم سیمای ، بزرگترین گروه از بومیان شبه جزیره مالزی  ، به فعالیت های تبلیغ دینی اسلامی و مسیحی ، سه تجربه اتنوگرافیکی هستند که در اینجا مورد برسی قرار می گیرند. نظریه کار میدانی را مشروط می کند ، ولی در عین حال اطلاعات اتنوگرافیک میدانی بر نظریه تاثیر گذاشته و چالش های نظری جدیدی را ایجاد می کنند. از طرف دیگر ، زمینه مند سازی تمامی موضوع را در پیشنه ی تاریخی ،سیاسی ، اجتماعی و محیطی اش قرار می دهد. در نهایت اتنوگرافی را می توان همچون تلاش یک مردمنگار ، با پیشینه ای ویژه ، برای کشف منطق پنهان پدیده های اجتماعی و فرهنگی دانست.

کلید واژه ها : مثلث اتنوگرافی ، زمینه مند سازی ، شناخت شناسی
.

زمان : 15 اردبهشت 1392  ساعت : 17
مکان: تهران، پل گیشا، جنب بیمارستان شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، طبقه همکف ، جهاد دانشگاهی
شرکت برای عموم آزاد است.
 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده