اندیشه های تصویری(9): انسان بودگی

ناصر فکوهی / طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی

گاو وحشی در چینی فروشی
انسان بودگی را باید پیش و بیش از هر چیز حاصل بیرون راندن بزرگترین بخش و تنوع حیات از دایره زندگی دانست، مرگ دوستی (necrophily) به همین دلیل، بدل به شرط اساسی زیست دوستی (biophily) انسانی می شود و دایره موجودات پذیرفته شده در بالاترین رده سلسله مراتب حیات، به شکل بی پایانی تنگ تر می شود.  انسان ها زنده اند تا بیشترین شمار از موجودات دیگر را به نابودی بکشند و از چرخه حیات بیرون برانند. در میان گونه هایی که طبیعت تاکنون به خود دیده است، هیچ گونه دیگری همچون انسان تا امروز چنین طبیعت را تخریب و دیگر موجودات و گونه های  دیگر را اسیر  و قربانی خود نکرده است. به تعبیر یک زیست شناس: «یک گاو وحشی که در یک مغازه چینی فروشی رهایش کرده اند». انسان از نابودی گونه های دیگر، یک «صنعت»، یک «هنر» ساخته است؛ هنری که آن را در موزه ها و نمایشگاه ها و تماشاخانه هایش به  نمایش می گذارد و تنها کسانی که از این نمایش لذت بار برای انسان ها، محرومند، سایر موجوداتند. انسان کشتار  گسترده سایر موجودات  را در اردوگاه های بزرگ مرگ خود سازمان داده ست تا طبیعت و همه گونه هایش عاقبتی جز قربانی شدن بر سر میز و در مناسک خوراک او نداشته باشند و تمام جهان از زباله هایی که او تولید کرده است آکنده شود. اما انسان حتی از این نیز پیش تر رفته است، زیرا تنها گونه ای است که به هم نوعان خود نیز رحم نکرده است و کشتار سازمان یافته آنها  و بی رحمی و خشونت درون گونه ای را سازمان داده است. و شاید از هر چیز دیگری حاد تر، انسان تنها موجودی است که این حد شگفت انگیز از تخریب را در نظامی ذهنی به نام زبان و شناخت برای خود به امری «مشروع» و یک «حق» نسبت به طبیعت تبدیل کرده است. با این حال، اگر انسانیت، به موازات این تخریب، ولو در سطحی درون گونه ای نمی توانست، دستکم زیبایی انسانی را در قالب هایی فرهنگ بیافریند، این تخریب به معنایی کامل پوچی خود را نشان می داد، هم از این رو شاید تخیل، نه تنها الگوی  نابودی و مرگ دوستی برای انسان باشد، بلکه الگوی نجات و دگر دوستی او نیز به شمار بیاید.  

ستون مشترک انسان شناسی و فرهنگ و روزنامه اعتماد (صفحه آخر شنبه ها)   

این مطلب روز شنبه 19 اسفند  1391 منتشر شده است

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2694984

 

 

نوشته های پیشین در این ستون :

اندیشه های تصویری(1): کتاب
http://anthropology.ir/node/16098

اندیشه های تصویری(2): پایان جهان
http://anthropology.ir/node/16276

اندیشه های تصویری(3): پوست
http://anthropology.ir/node/16355

اندیشه های تصویری(4): موزه ها
http://anthropology.ir/node/16451

اندیشه های تصویری(5): کودکی
http://anthropology.ir/node/16549

اندیشه های تصویری(6): دوزخ
http://anthropology.ir/node/16691

اندیشه های تصویری (7): لذت
http://anthropology.ir/node/16820

اندیشه های تصویری (8): زمان
http://anthropology.ir/node/16948

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده