ماخذشناسی باستان شناسی ایران (9)

مهسا اکبری

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش نهم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

 1. ابونیاعمران، فرحناز (1386)، مانی، مزدک، شلفین
 2. احمدی، داریوش (1386)، دنیای ناشناخته‌ی هخامنشیان، جوانه توس
 3. آخته، ابوالقاسم (1385)، کوروش کبیر، درسانشر پیشرو
 4. آدمیت، فریدون (1386)، تاریخ فکر: از سومر تا یونان و روم، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سوم
 5. اسدبگی، حافظ (1385)، منابع و آثار باستانی ایران قبل از اسلام، برکت کوثر
 6. اعتمادسرابی، هاشم (1384)، اسکندر مقدونی در دو چهره تاریخ و ادب، مهر دامون
 7. اقبال، فرشید (1385)، ایران باستان در یک نگاه، اقبال
 8. بیژن‌پور، علی‌اصغر (1385)، کوروش هخامنشی، اقبال
 9. پاتس، دانیل (1385)، باستان‌شناسی ایلام، مترجم: زهرا باستی، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
 10. پوررضا، رسول (1386)، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران باستان
 11. چایلد، ویر گوردون (1386)، آریایی‌ها، مترجم: محمدتقی فرامرزی، تهران: نگاه
 12. چولوخادزه، الکساندر (1384)، فهرست اسناد آرشیو‌های گرجستان درباره تاریخ ایران (اسناد فارسی)، مترجم: گودرز رشتیانی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
 13. خزاعی، رعنا (1384)، اردشیر اول، تهران: ابریشمی‌فر
 14. خزاعی، رعنا (1384)، اردشیر دوم، اردشیر سوم ، تهران: ابریشمی‌فر
 15. خزاعی، رعنا (1384)، خشایارشا ، تهران: ابریشمی‌فر
 16. خزاعی، رعنا (1384)، داریوش بزرگ ، تهران: ابریشمی‌فر
 17. خزاعی، رعنا (1384)، داریوش دوم ، تهران: ابریشمی‌فر
 18. خزاعی، رعنا (1384)، داریوش سوم ، تهران: ابریشمی‌فر
 19. خزاعی، رعنا (1384)، کمبوجیه ، تهران: ابریشمی‌فر
 20. خزاعی، رعنا (1384)، کورش کبیر ، تهران: ابریشمی‌فر
 21. خلیلی، عباس (1385)، کوروش بزرگ (بنیان‌گذار دولت هخامنشی)، تهران: موسسه انتشارات نگاه
 22. رستمی، محبوبه، فرودی نژاد، طاهره (1383)، کوروش، کودکی، پادشاهی، تهران: راهگشا
 23. روحی، مسعود، مبارکه، بهنام (1385)، تمدن و فرهنگ ایران پیش از اسلام، فروهر
 24. زارع، مهدی، برومندی، غلامرضا (1386)، آوای پارسه: الکساندر مقدونی؛ حقایق ناگفته تاریخ، نوید
 25. زاهدی‌مطلق، ابراهیم، نساجی، امیر (1385)، آریو برزن، مدرسه
 26. سلطانی‌‌نژاد، مهدی (1385)، منم کوروش، پادشاه هخامنشی، دعوت
 27. شفا، شجاع‌الدین، سمسار، مهدی (1385)، ایران در اسپانیای مسلمان، گستره
 28. صبوری‌فر، فرهاد (1385)، روابط ایران و یهود در دوره هخامنشیان، نیکتاب
 29. صفی‌زاده، فاروق (1386)، پاسخ به تاریخ (پاسخی به فیلم ضدایرانی 300 از نگاه تاریخ و متون باستانی)، پیام آپادانا
 30. طالع، هوشنگ (1386)، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن، سمرقند، چاپ دوم
 31. طهوری، مهروش،  بیدقی،  حمیدرضا (1385)، ایران باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان، تهران: محراب قلم
 32. عزتی، امید (1384)، کوروش مسیح باستان، امید مهر
 33. فرشادمهر، ناهید (1385)، کورش هخامنشی: بنیان‌گذار ایران پهناور، نشر محمد
 34. فرشادمهر، ناهید (1386)، داریوش هخامنشی، محمد (ص)
 35. کریمی‌حاجی‌خادمی، مازیار، زندیه، حسن (1384)،  تاریخ ایران دوره اسلامی، موسسه‌فرهنگی‌انتشاراتی ‌رهپویان ‌شریف
 36. کریمی‌حاجی‌خادمی، مازیار، زندیه، حسن (1384)، ایران باستان، موسسه‌فرهنگی‌انتشاراتی‌رهپویان‌شریف
 37. کللی، قیصر (1386)، دومین منجی: نقدی بر کتاب دوازده قرن سکوت (برآمدن هخامنشیان)، پایان
 38. گروه نویسنگان (1386)، سفر به ایران باستان، مترجم: کامیار جولایی، جویا، چاپ دوم
 39. محمدپناه، بهنام (1385)، کهن دیار: مجموعه آثار ایران باستان در موزه‌های بزرگ جهان، تهران: سبزان
 40. مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا  (1386)، نوروزنامه: پنجاه گفتار در زمینه پژوهش‌های ایرانی، نوید
 41. منشی، اشرف (1384)، عشق مهرگانی: جشنها و آیینهای مردم ایران و دوران باستان، تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی خاتم
 42. واقف، حسن (1386)، کوروش بزرگ: پادشاهی که از نو باید شناخت: که بود؛ از کجا آمد، پرسمان
 43. ویلهلم، ولفگانگ (1385)، کورش کبیر حکمران جهان، مترجم: کریم طاهرزاده‌بهزاد، تهران: دنیای کتاب
 44. یانگ، کایلر، گیرشمن، رومن (1385)، ایران باستان: پیشاتاریخ، عیلامیان، هخامنشیان، سلوکیان، پارتیان، ساسانیان، مولی
 45. یونگ، پیتریولیوس (1385)، پادشاه پارسی داریوش یکم، مترجم: داود منشی‌زاده، تهران: نشر ثالث

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده