انسان شناسان متخصص گردشگری 3: والن اسمیت

امیر هاشمی مقدم

در ادامه معرفی انسان شناسان متخصص گردشگری در دنیا، پس از معرفی پروفسور جعفر جعفری و پروفسور نلسون گرابرن، این بار به معرفی پروفسور والن اسمیت می پردازیم.

 

متولد 14 فوریه 1926 در اسپوکن واشنگتن: امریکا

تحصیلات:

1946 دریافت مدرک کارشناسی جغرافیا از دانشگاه کالیفرنیا: لس آنجلس

1950 دریافت مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه کالیفرنیا: لس آنجلس

1966 دریافت مدرک دکترای انسان شناسی از دانشگاه اوتاه (Utah): شهر سلت لیک (Salt Lake)

 

مشاغل دانشگاهی:

از 1947 تا 1967 استاد علوم زمین در کالج شهر لس آنجلس؛

از 1967 تا 1998 استاد انسان شناسی در کالج ایالتی کالیفرنیا؛

از 1998 استاد بازنشسته و پژوهشگر کالج ایالتی کالیفرنیا بود.

 

افتخارات و جوایز دانشگاهی:

54-1953 استاد نابغه دانشگاه پیشاور: پاکستان

1971و 1974 و 1975 معلم برجسته امریکا

82-1981 استاد برجسته کالج و دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

1983 جایزه آتنا (ATHENA) از سرویس انجمن دفتر بازرگانی امریکا (Community Service US Chamber of Commerce)

1983 آموزشگر برجسته انجمن بین المللی مددکاران اجتماعی امریکا (Soroptimist International of the Americas)

1986-1992 نماینده امریکا در کمیته گردشگری اتحادیه بین المللی جغرافیا (International Geographical Union)

1988 از بنیانگذاران آکادمی بین المللی مطالعه گردشگری (International Academy for the Study of Tourism (IAST))؛ اداره مرکزی سازمان بین المللی گردشگری (United Nations World Tourism Organization (UNWTO)) در مادرید اسپانیا؛ و دانشگاه فنی هنگ کنگ.

1993-2005 سرپرست کار گروهی درباره انسان شناسی گردشگری: کمیته بین المللی علوم انان شناختی و مردمنگارانه (International Commission Of Anthropological and Ethnographic Sciences).

 

فیلمهای مستند تولید شده به همراه ایرا لاتور (Ira Latour) سینماگر:

1971 سه تیغه سنگی (THREE STONE BLADES: افسانه ای از اینوپیات «Inupiat»): 15 دقیقه، رنگی همراه با صداگذاری دیجیتال. این فیلم مدال از فستیوال سال 1972 فیلم نیویورک، در بخش فیلمهای مستند، مدال برنزی را از آن خود کرد.

1982 پیشگامان تصویری قرن نوزدهم: دنیای تئودور ورس (VISUAL PIONEERS OF THE NINETHEENTH CENTURY: The World of Theodore Wores): 29 دقیقه. رنگی و صداگذاری دیجیتال.

هر دو فیلم یادشده در بالا، توسط موزه انسان شناسی CSUC منتشر شده اند.

 

عضویتها:

انجمن انسان شناسی امریکا (American Anthropological Association)

جامعه انسان شناسی کاربردی (Society for Applied Anthropology)

جامعه جغرافی دانان زن (Society of Woman Geographers)

انجمن بین المللی خدمات اجتماعی شهر چیکو (Soroptomist International of Chico)

انجمن امریکایی مطالعات زنان (American Association of University Women)

انجمن نوابغ امریکا (American Fulbright Association)

 

آثار مهم (عنوان اصلی آثار را می توانید در فایل پیوست مشاهده کنید):

1953: «جهت های جغرافیایی سفر برای یک مکان تازه»، در نشریه جغرافیا، شماره دوم، صص: 73- 68.

1955: «بنیادهای جغرافیایی قدرت ایالات متحده»، در نشریه دانشگاه پیشاور، شماره چهارم.

1956: جغرافیای سفر اروپاییان: راهنمایی برای مسافرت، انتشارات لوکاس بروس.

1961: «راهنمای کارآموزی جغرافیا»، در نشریه جغرافیدان متخصص، شماره ششم.

1965: شرق شانون، غرب مسکو: جغرافیای مسافرت اروپائیان، انتشارات سی براون: آیوا.

1976: «گردشگری و دگروگونیهای فرهنگی» در نشریه پژوهش گردشگری، شماره سوم، صفحات 122 تا 126.

1976: دبیر ویژه رفتار و گردشگری و اقتصاد و گردشگری از سری کتابهای جوامع جهان سوم، انتشارات دانشکده ویلیام و ماری.

1977: «پژوهش معاصر در گردشگری و دگرگونی فرهنگی» در نشریه پژوهش گردشگری، شماره چهارم، صص: 129- 134.

1977: «گردشگری اسکیمو: مدلهای کوچک و مردمان حاشیه ای» در میزبانان و میهمانان: انسان شناسی گردشگری، انتشارات دانشگاه PA؟

1978: «گردشگری و برنامه مبادلات جهانی» در نشریه پژوهش گردشگری، سال پنجم: شماره چهارم، صص: 90-486.

1979: «زنان: فروشندگان خوش ذوق در گردشگری» در نشریه پژوهش گردشگری، سال ششم: شماره نخست، صص: 60-49.

1980: «گردشگری: موهبت یا عذاب» در نشریه دانشگاه چیکو. شماره 15، صص: 13 -18.

1980: «انسان شناسی و گردشگری: انقلاب در یک صنعت علمی» در نشریه پژوهش گردشگری، سال هفتم، شماره نخست، صص: 33-13.

1981: «گردشگری بین المللی: پیامدها بر توسعه جامعه» در نشریه پژوهش گردشگری، سال هشتم: شماره چهارم، صص: 9-598.

1981: «گردشگری مهارشده در بوتان و نپال»، در نشریه خبری موسسه سلطنتی انسان شناسی، شماره 46، صص: 6-4.

1985: «بزرگراه شماره 89 کالیفرنیا: یک مدل منطقه ای برای گردشگری» در نشریه پژوهش گردشگری، سال سیزدهم: شماره سوم، صص: 415-435.

1988: «گردشگری: قدرتی اساسی برای صلح» در نشریه پژوهش تفریحات سفر، شماره دوم، صص: 51-49.

1989: «گردشگری در محیط های اجتماعی-فرهنگی: یک دیدگاه» در نشریه پژوهش تفریحات سفر، شماره 14، صص: 1-3.

1990: «مفاهیم جغرافیایی در گردشگری انبوه: دیوان سالاری» در نشریه پژوهش تفریحات سفر، شماره 15، صص: 34-42.

1990: «پژوهش گردشگری: منابع و جهت ها»، فصلنامه بقاء فرهنگی، شماره 14، صص: 7-46.

1990: «گردشگری متعهد: برخی موضوعات انسان شناختی» در نشریه پژوهش تفریحات سفر، شماره 15، صص: 9-45.

1991: «انسان شناسی و گردشگری» نویسنده مشترک با دنیسون نش، در نشریه پژوهش گردشگری، سال هجدهم، شماره نخست، صص: 12-25.

1992: سردبیر ویژه نامه «گردشگری و زیارت» در نشریه پژوهش گردشگری، سال نوزدهم: شماره نخست، صص: 1-17.

1992: جایگزینهای گردشگری: مسائل و توانمندیهای توسعه گردشگری (با همکاری ادینگتون)، انتشارات پنسیلوانیا.

1992: «دیوان سالاری: مطالعه ای در گردشگری پایدار»، در اسمیت و ادینگتون (بالا)، صص: 135 تا 157.

1992: «گردشگران/زائران لهستانی» (همراه با ژاکوفسکی)، در نشریه پژوهش گردشگری، سال نوزدهم: شماره نخست، صص: 92 تا 106.

1993: «آمادی سازی محیط قطب جنوب برای گردشگری» در نشریه پژوهش تفریحات سفر، شماره دوم، صفحات 51-54.

1994: سردبیر ویژه نامه «قطب جنوب» در نشریه پژوهش گردشگری.

1994: «توسعه پایدار در قطب جنوب: علم و صنعت» در نشریه پژوهش گردشگری، سال بیست و یکم: شماره دوم.

1994: «محرومیت در جهان سوم: سرمایه گذاری در مقیاس کوچک برای گردشگری» در وی.تئوبالد، موضوعات اساسی در گردشگری جهانی: دهه آینده، نیویورک، انتشارات باترورث، صص: 163 تا 174.

1996: «اسکیموهای ینوئیت به عنوان میزبان: گردشگری وابسته به سرزمین و میراث در ناناوت» در ام.پرایس، گردشگری و مردمان در زمینهای شکننده، لندن: انتشارات ویلی، صص: 33-50.

1996: گردشگری بومی: چهار S» در باتلر و هینچ، گردشگری و مردمان بومی، لندن: انتشارات تامسون، صص: 283-307.

1996: «جنگ و جذابیتهایش برای گردشگر» در پیژام و مانسفلد، گردشگری، جرم و موضعات امنیت بین المللی، انتشارات ویلی، صص: 231-246.

2000: «گردشگری فضا، قرن بیست و یکم، قرن مرزی» در نشریه پژوهش تفریحات سفر، سال بیست و پنجم: شماره سوم، صص: 5-15.

2000: «جنگ و گردشگری: یک مردمنگاری امریکایی» در نشریه پژوهش گردشگری، سال بیست و پنجم، صص: 226-202.

2001: میزبانان و میهمانان در قرن بیست و یکم (ویرایش تازه ای از کتاب قدیمی شان با همین نام)

2005: «انسان شناسان در زمینهای پژوهشی گردشگری» در تیم والاس، گردشگری و انسان شناسان کاربردی، صص: 252-269.

2005: «گردشگری در قرن بیست و یکم: ارزشهای اجتماعی/فرهنگی متغیر» در الجسیاک و وینیارسکی، مجموعه مقالات همایش در دانشگاه کراکو لهستان، صص: 63- 80

2005: تروریسم یازده سپتامبر و جنگ تازه: نشانه های گردشگری» در آرامبری و باتلر، توسعه گردشگری: موضوعاتی برای یک صنعت آسیب پذیر، انتشارات کنل.

2005: انسان شناسی و گردشگری، در تیم والاس، بولتن انجمن ملی انسان شناسان عمل گرا، شماره 23.

2006: «گردشگری ماجراجویانه: گذشته، حال و آینده» در جی.کاکیر، پژوهش گردشگری: سیاست، طرح و چشم انداز، از مجموعه انتشارات دانشکده جغرافیای دانشگاه واترلو کانادا، صص: 63-88.

2007: «مطالعه گردشگری در 1974 و پیش از آن» در دنیسون نش، مطالعه گردشگری: نقاط آغازین انسان شناختی و جامعه شناختی، انتشارات الزیویر، صص: 184-196.

2008: «گردشگری: پنج آستانه پژوهشی» در مسائل تازه گردشگری، دانشکده مدیریت گردشگری و هتلداری ورشو، لهستان، صص: 7 014.

2008: «مارک برنسون (Branson): بزرگترین مرکز سرگرمی خانوادگی در جهان» در نشریه پژوهش تفریحات سفر، سال سی و سوم: شماره دوم، صص: 185-194.

وی همچنین از سال 1955 تا 1982 فعالیتهای گسترده ای در زمینه راهنمایی تور و تهیه بسته های سفر انجام داده است.

 

اطلاعات تماس:

دپارتمان انسان شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، چیکو

رایانامه: vsmith@csuchico.edu

 

برای دیدن رزومه والن اسمیت به زبان انگلیسی، فایل زیر را دانلود کنید.

 

 

 

 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید

http://anthropology.ir/node/11294

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 16661.doc50 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

هاشمی مقدم، امیر

مطالب نویسنده