ماخذشناسی باستان شناسی ایران (8)

مهسا اکبری

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش هشتم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

 1. ابریشمی، فرشاد، ابریشمی، آتوسا (1384)، کورش کبیر: حقیقت تاریخ، ابریشمی‌فر
 2. احدی، مرتضی (1384)، بررسی تاریخ ایران باستان، انتشاراتی فروهر
 3. امیری‌تبار، علی (1384)، موانع توسعه در سرزمین آریائیان: پیدایش جهان
 4. باتلر، جان‌کریس(1388)، جریان تاریخ (دوره پیش از تاریخ)، مترجم: ناصر حامدنی، رقیه نظری، تهران: جهاد دانشگاهی
 5. بدیع، امیرمهدی، ثاقب‌فر، مرتضی، روح‌بخشان، عبدالمحمد (1383)، یونانیان و بربرها: روی دیگر تاریخ، تهران: توس و مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها
 6. بهزادی، رقیه (1382)، آریاها و ناآریاها در چشم‌انداز کهن تاریخ ایران، تهران: طهوری
 7. پاینده‌فر، حامد (1387)، تمدن و هنر دیرین، آشتی
 8. پیاتروفسکی، باریس‌باریوویچ (1383)، اورارتو، مترجم: رشید برناک، اندیشه نو
 9. چهرازی، زهره، سولی، رخساره (1384)، هخامنشیان: داریوش بزرگ، فاتحان راه دانش
 10. حقیقت، عبدالرفیع (1384)، حکومت جهانی ایرانیان از کوروش تا آریوبرزن، کومش
 11. حیدری‌نیا، صادق (1384)، منم کوروش، شاه جهان، مهرراوش
 12. خانیان، جمشید (1382)، آریایی‌ها، تهران: ‌انتشارات ‌مدرسه
 13. دیویدیسن، ماری‌ترز (1383)، به دنبال اسکندر، مترجم: شورا منزوی، کریستیان هاینریش ، تهران: ققنوس
 14. رجبی، پرویز، عادلفر، باقرعلی (1384)، تاریخ ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان، تهران: دانشگاه پیام نور
 15. رجبی، پرویز، نصیری، محمدرضا (1383)، تاریخ ایران: ایلامیها و آریاییها تا پایان دوره هخامنشی، تهران: دانشگاه پیام نور
 16. رستمی، محبوبه (1384)، اردشیر بابکان: بنیان‌گذار سلسله ساسانیان، زروان
 17. سرخی، محمد (1382)، نبردهای ایران و روم، واژه ‌آفرین
 18. شعبانی،  رضا (1382)، داریوش بزرگ، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
 19. صفی‌زاده، رضا (1384)، جنگاوران ایران باستان، بوره‌که‌یی
 20. فتاحی، حسین (1382)، نبرد کوناکسا، تهران: مدرسه
 21. فرشباف‌ابریشمی، حمید (1384)، ایران هخامنشی، ابریشمی‌فر
 22. فره‌وشی، بهرام (1383)، جهان فروری: بخشی از فرهنگ ایران کهن، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم
 23. فریس، جولی، نیکولاس، جو، استود، جاناتان (1387)، هر روز زندگی در جهان باستان، پیام آزادی
 24. قدیانی، عباس (1384)، تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره آریاها و مادها، فرهنگ‌ مکتوب
 25. قدیانی، عباس (1384)، تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان، فرهنگ‌ مکتوب
 26. قدیانی، عباس (1384)، تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره هخامنشیان ، فرهنگ‌ مکتوب
 27. کالیکان، ویلیام (1384)، باستان‌شناسی و تاریخ هنر در دوران مادی‌ها و پارسی‌ها، مترجم: گودرز اسعدبختیار، پازینه
 28. کریستن‌سن، آرتورامانوئل (1384)، کاوه آهنگر و درفش کاویانی، مترجم: منیژه احدزادگان‌آهنی، تهران: طهوری
 29. کوک، جان‌منیوئل (1384)، شاهنشاهی هخامنشی، مترجم: مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس
 30. گزنفون (1383)، لشکرکشی کوروش، یا، بازگشت ده‌هزار نفر، مترجم: وحید مازندرانی، دنیای کتاب
 31. گزنفون (1384)، بازگشت ده‌هزار یونانی، مترجم: حسینقلی سالور؛ مسعود سالور، اساطیر
 32. گوبینو، ژوزف‌آرتور (1387)، تاریخ ایرانیان: دوره باستانی، مترجم: ابوتراب خواجه‌نوریان، تهران: ثالث
 33. گوبینو، ژوزف‌آرتور(1383)، شکوه ایرانیان، مترجم: رضا مستوفی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
 34. لطف‌الله، داود (1382)، اسکندر مقدونی، تهران: ‌انتشارات ‌مدرسه
 35. لمب، هرولد (1382)، کوروش کبیر، مترجم: صادق رضازاده‌شفق، تهران: نشر علم
 36. محمدپناه، بهنام (1383)، از کورش کبیر تا داریوش کبیر، تهران: سبزان
 37. محمدپناه، بهنام (1388)، اسرار تمدن‌های باستانی بین‌النهرین، تهران: سبزان
 38. مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا  (1384)، جشن‌های مهرگان و سده: همراه با فرضیه‌های نجوم‌شناسی پیرامون آنها، تهران: پژوهش‌های ایرانی
 39. مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا  (1384)، راهنمای زمان جشن‌ها و گردهمایی‌های ملی ایران باستان، تهران: پژوهش‌های ایرانی
 40. مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا (1384)، ایران سرزمین همیشگی آریاییان: مهاجرت‌های آریاییان و چگونگی آب و هوا و دریاهای باستانی ایران، تهران: پژوهش‌های ایرانی، چاپ دوم
 41. مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا (1384)، بیستون: کتیبه داریوش بزرگ، تهران: پژوهش‌های ایرانی، چاپ دوم
 42. مزینانی، محمدکاظم (1382)، داریوش هخامنشی، تهران: ‌انتشارات ‌مدرسه
 43. مهاجری‌نژاد، عبدالرضا (1384)، تاریخ ماد (از دیدگاه باستانشناسی)، سمیرا
 44. مهجوری، عصمت (1383)، کورش، عروج‌نور
 45. میرسعیدی، نادر، سادات‌اشکوری،  کاظم  (1382 ایران باستان، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
 46. هاشمی، علیرضا (1383)، کتاب‌شناسی پرستش مهر، طلوع‌ دانش، چاپ دوم
 47. هردمن، شارلوت، استیل، فیلیپ، تامس، ریچارد (1388)، تاریخ مصور جهان دنیای باستان، تهران: نشر نی
 48. هرودوت (1384)، تاریخ هرودت، هادی هدایتی، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم
 49. هینتس، والتر (1383)، دنیای گمشده عیلام، مترجم: فیروز فیروزنیا، منصوره کاویانی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم
 50. وثوقی، محمدباقر، خسروبیگی، هوشنگ (1383)، بررسی منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام (رشته تاریخ)، تهران: دانشگاه پیام نور

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده