بررسی انسان شناسی شهری؛ مطالعات اجتماعی- اقتصادی شهر یزد

زهره نظام محله

شهر یزد یکی از شهرهایی است که با وجود قابلیتهای بالقوه اجتماعی برای مطالعه بیشتر نگاههای پژوهشی درباره آن جنبه های معماری و باستانی ، مذهبی را در برمی گیرد . بنابراین نیاز به این احساس می گردد که طرح جامع فرهنگی در موضوعات اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و... انجام پذیرد که در این مقاله کوتاه تنها به جنبه های اقتصادی – اجتماعی آن به شکل مختصر پرداخته شده است تا شاید آغازی باشد برای مطالعات فرهنگی – اجتماعی دیگر در شهر یزد.
این مقاله دارای دو بخش اجتماعی و اقتصادی است که در بخش اجتماعی به ترکیب سنی و ترکیب شغلی گروههای انسانی ساکن در شهر ، ساختار گروههای قومی و اقلیت ها در آن، جماعت های حاشیه ای و آسیب های اجتماعی آن پرداخته می شود ،  و بخش اقتصادی نیز بازار، صنایع و قشربندی های اجتماعی را دربرمی گیرد.

 

برای مطالعه این بخش در زیر کلیک کنید :

 

 

 

 

 

 

پیوستاندازه
فایل 16492.docx3.97 MB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نظام محله، زهره

مطالب نویسنده