فراخوان مقاله: مجله انسان و فرهنگ ویژه نامه کلود لوی استروس

گروه اخبار

فراخوان مقاله: مجله انسان و فرهنگ ویژه نامه کلود لوی استروس
کلود لوی استروس ، شارح بزرگ ساختارگرایی ، یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین چهره های انسان شناسی در طول تاریخ این علم است که بی شک نفوذ و تاثیر اندیشه های او امروز از مرز حوزه انسان شناسی و حتی علوم اجتماعی گذشته است و بر بسیاری از رشته ها و مکاتب فکری تاثیر گذاشته است. معرفی ، بررسی و تامل بیشتر در آثار و افکار او می تواند رهیافت ها  ودستاورد های نظری و روش شناختی مثبتی  در جهت رشد و اعتلای نظری علم انسان شناسی در ایران فراهم کند. از این رو "انسان شناسی و فرهنگ" در همکاری با گروه انسان شناسی جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نظر دارد شماره ای از نشریه "انسان و فرهنگ" خود را به این شخصیت اختصاص دهد . سر دبیری این شماره مجله را دکتر ولی الله رمضانی (دانشگاه حکیم سبزواری) و ویراستاری علمی آنرا موسی الرضا غربی(دانشگاه تهران) بر عهده دارند.

 کلیه علاقمندان به مشارکت در این زمینه، از هم اکنون می توانند به تنظیم آثار خود از جمله: "مقاله" ، "ترجمه" ، "نقد اثر و کتاب" ، با توجه  به محورها و شیوه نگارش مجله که شرح آن درذیل آمده است،  پرداخته و به آدرس ویراستار ویژه نامه ((mosarezagharbi@gmail.com ارسال نمایند.

 

  محورهای ویژه نامه

 1. تاریخ زندگی (بیوگرافی) استروس
 2. آثار استروس (معرفی و نقد آثار ، ترجمه قسمت های از آثار استروس )
 3. زمینه های فکری ، سیاسی و اجتماعی استروس
 4. لوی استروس و پیشگامان انسان شناسی
 5. تاثیر گذاران و متاثران استروس
 6. ماخذ شناسی استروس
 7. فرایند شکل گیری تفکرعلمی در آثار استروس
 8. چیستی انسان شناسی درنگاه استروس
 9. روش شناسی استروس درانسان شناسی
 10. استروس و موضوعات (سوژه، ابژه) بنیادین در آثار او.(ادبیات ، اسطوره ، تاریخ، تکنیک،توتم، زبان، دین،جنسیت ،خویشاوندی ، طبیعت، فرهنگ، ، مبادله،نژاد، هنر، ...)
 11.  استروس و مساله مطالعات تطبیقی
 12. بررسی و مطالعه تطبیقی روش شناسی  استروس با سایر اندیشمندان علوم اجتماعی و یا هم طراز.
 13.  کارکرد یا ساختار درنگاه استروس
 14. استروس و نقد درعلوم اجتماعی
 15. پدیده" فرضیه"،"تئوری"، "انگاره"، "مدل" و "الگو" دراثاراستروس
 16. . انسان- حیوان،  هستی- نیستی  و استروس
 17.  لوی استروس و نطریه های تقابل های دوتایی
 18. لوی استروس و جهان سنت و مدرن
 19. لوی استروس و اندیشه های فلسفی پسامدرن
 20. لوی استروس و جهانی شدن
 21. . لوی استروس و انسان شناسی جدید
 22. انسان شناسی پس از استروس
 23. نقد فیلم ، کتاب و.... با رویکرد نظری استروس

 

 

 

شیوه نامه نگارش مقاله مجله انسان و فرهنگ ویژه کلود لوی استروس :

 

1ـ مقاله در حداکثر 25 صفحه شامل متن نوشتاری، نقشه‌ها، تصاویر و نمودارها با فونت 12 در محیط word تنظیم شود.
2ـ در صفحۀ نخست عنوان و مشخصات کامل مقاله به همراه نام نویسنده، سمت سازمانی یا دانشگاهی، پست الکترونیک و شماره تماس نوشته شود.
3ـ - - مقاله  از حداقل یک ساختار تحلیلی برخوردار باشد ( طرح مسئله، استدلال ها، نتیجه گیری، کتابنامه(

4ـ واژگان، اسامی و اصطلاحات غیرفارسی در داخل متن به فارسی ذکر شوند و لاتین آن‌ها در انتها با ذکر شماره آورده شود.
5ـ منابع غیرفارسی مورد استناد در متن (نام نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه) به زبان فارسی نوشته شود.
6ـ فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر به شرح زیر تنظیم گردد:
کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، شمارۀ جلد، نام و نام خانوادگی مترجم، محل انتشار: ناشر.
مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان مجله، دوره، شماره: شمارۀ صفحات.
مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام (‌سال انتشار)، «عنوان مقاله»، در نام و نام خانوادگی ویراستار، عنوان کتاب، محل انتشار: ناشر، شماره صفحات

منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ، تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط ، عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی، تاریخ دسترس.

7- - در صورتی که مقاله یک ترجمه است، حتما رفرانس دقیق و اصل مقاله را همراه با ترجمه ارسال کنید

-"- 8 انسان و فرهنگ" در ویرایش، کوتاه کردن و تغییرات جزئی در مقاله آزاد است.
-9 مقالات را به صورت زیر نام گذاری کنید:
EF- strauss- Title of your paper

10-  ارسال مقاله و پیگیری آن از طریق  آدرس الکترونیک  ویراستار علمی ویژه نامه mosarezagharbi@gmail.com   امکان پذیر می باشد.

 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده