چرایی و چگونگی واکنش بازار به شرایط اجتماعی و اقتصادی درایران

زهره نظام محله

بازار یکی از عناصر هویتی و گروه های تخصصی در کنار دیگر گروه ها در شهر است و جایگاه ویژه ای برای خود دارد. در تعاریفی که از بازار ارائه می شود می توان دو جنبه ی فیزیکی و اجتماعی را مشاهده نمود که بدون وجود آنها دوام و حیات بازار دچار مشکل خواهد شد. و همین جنبه از بازار است که باعث گردیده، آن به عنوان یک گروه تخصصی در برابر فشارها دست به کنش زند. و دلیل را می توان در نظریه رفتاری محرومیت نسبی و خشونت سیاسی تدرابرت گر جست و جو نمود. بر اساس این نظریه که در پی برقراری پیوند میان دو رویکرد روان شناسانه و اجتماعی است، محرومیت با خشونت رابطه ی مستقیم داشته و هرچه محرومیت بیشتر باشد امکان اعمال خشونت بیشتر خواهد شد. و از عواملی که بازار از کنش های اعتراض آمیز و اعتصاب استفاده می کند داشتن حافظه ی تاریخی است یعنی اینکه در طول تاریخ با کمک رفتارها و کنش های خشونت آمیز توانسته به اصلاحات برسد و یا خشونت جزئی از ارزش های آن جامعه گردیده است.


کلیدواژگان: بازار، محرومیت نسبی، خشونت سیاسی، کنش

 

برای خواندن مقاله اصلی در زیر کلیک کنید:

 

 

پیوستاندازه
فایل 16351.docx26.67 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نظام محله، زهره

مطالب نویسنده