رابطه فضای شهری و زندگی روزمره

زهره دودانگه

آنچه از زندگی روزمره به ذهن متبادر می شود روزمرگی است. زندگی روزمره، همان زندگی هرروزه ای است که به کارهای تکراری کار، استراحت، آمد و شد، خرید و غیره می گذرد، بی هیجان و طبق یک روال قابل پیش بینی. فضاهای شهری خواه ناخواه ظرفی هستند که بخش بزرگی از زندگی روزمره شهروندان را در برداشته و از این رو بی شک در تعاملی دوسویه با آن قرار دارند؛ بدین معنا که هم از زندگی روزمره افراد تاثیر پذیرفته و هم بر آن تاثیر می گذارند. آنچه در نوشتار پیش رو مد نظر است، جمع آوری و تحلیل ادبیاتی است که به برخی ابعاد این تعامل دوسویه می پردازد؛ و ویژگی هایی از واقعیت فضای شهری و تولید آن بیان می شود که بر مبنای آن، زندگی شهری به یکی از دو غایت روزمرگی یا خلاقیت سوق می یابد.
 

فهرست مطالب:
1- پیشگفتار
2- مفاهیم (مفهوم فضا، فضای شهری و زندگی روزمره)
3- تحلیل سویه هایی از زندگی در فضای شهری
3-1 مصرف فضا و ظهور فضای اجتماعی
3-2 رابطه دوگانۀ کنشگر و فضا: کنش اجتماعی و خلوت گزینی
3-2-1 فعالیت های هر روزه در فضای شهری و نقش کنش های اجتماعی
3-2-2 خلوت گزینی در زندگی شهری
3-3 حق شهر و حق زندگی شهری
3- مؤخره
4- منابع
 

«برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید»


مطالب مرتبط در انسان شناسی و فرهنگ:
فراخوان جدید ویژه نامه «بیستمین سالگرد درگذشت هانری لوفبور»
http://anthropology.ir/node/14970

جلسه ی سخنرانی: بیستمین سالگرد درگذشت هانری لوفبور؛ اندیشه ای جهانی شده
http://anthropology.ir/node/11764

برگزاری میزگرد: نظریات هانری لوفبور درباره شهر و شهرنشینی
http://www.anthropology.ir/node/15947

تاریخ فرهنگی فضای  شهری از عصر مشروطه تا امروز
http://anthropology.ir/node/16044

حیات روزمره در مدرنیته شهر: درباره هانری لوفبور
http://www.anthropology.ir/node/5299

گفتگو با ناصر فکوهی: پرسه زنی در شهر به مثابه امری فرهنگی
http://anthropology.ir/node/15095

شهری برای شهرنشینی: لوفبور و فرهنگ شهر
http://anthropology.ir/node/12837

گفتگو با دیوید هاروی: سرمایه داری و مبارزه شهری
http://anthropology.ir/node/14304دوست و همکار گرامی
چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید
http://anthropology.ir/node/11294
 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 16333.doc150 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

دودانگه، زهره / معاونت روابط عمومی

مطالب نویسنده