در آمدی بر نقش مستمر فرایند پیوست فرهنگی درحوزه مدیریت شهری

محمد حسن شربتيان

گسترش فرایند پیوست فرهنگی در حوزه مدیریت شهری نقش بارزی در حذف تأخر فرهنگی بخش های مادی و معنوی فرهنگ شهری را به دنبال خواهد داشت. شناخت کافی در مورد نیازهای پایدار محلات شهری همراه با ارزیابی و آموزش های فرهنگی مداوم و مستمر در حوزه اجرای طرح ها و پروژه های اقتصادی، اجتماعی، زیباسازی و عمرانی شهر در راستای این فرایند باید مورد اهتمام قرار گیرد. پیوست فرهنگی در جامعه برای رسیدن به توسعه پایدار انسانی با محوریت فرهنگ ایرانی، اسلامی در راستای مهندسی و مدیریت فرهنگی جامعه شهری امری ضروری است. پیوست فرهنگی جامعه شهری در راستای حفظ میراث فرهنگی شهر، حفظ شیوه زندگی اسلامی و ایرانی جامعه شهرنشین، تقویت ارزش های والای ایرانی و اسلامی، بهبود مستمر و استمرار اعتقادات، ارزش‌ها و جهان‌بینی اسلامی در تمامی عرصه های روابط جامعه شهری، ارتقاء اخلاقی، انسانی و اسلامی در جامعه شهری، پایه ریزی یک هویت مشترک شهری بر مبنای ارزش ها و هنجارهای اسلامی و ایرانی برای مقابله با سبک زندگی جامعه شهرنشین غربی را به عنوان اصول ضرورت مند، سودمند و عمومی در حوزه مدیریت شهری همراه با کارکرد هایی متنوع به دنبال خواهد داشت.پیوست فرهنگی در راستای کاهش تضادهای فرهنگی و سیاسی شهروندان، مشارکت همه جانبه شهروندان در عرصه های مختلف مدیریت شهری، ارتقاء سرمایه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی تمام ساکنین شهری،پرورش استعدادها، خلاقیت ها و نوآوری همراه با کارآفرینی و پویایی شهروندان اثر مثبتی بر فعالیت ها و اهداف حوزه مدیریت شهری جامعه ما خواهد گذاشت. با ایجاد چنین زمینه هایی در سطح جامعه، کنترل و نظارت بر نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در شهر با تکیه بر هویت اسلامی، ایرانی و فرهنگ شهری کمک موثری بر توسعه همه جانبه و پایدار جامعه شهری خواهد داشت. فرایند پیوست فرهنگی، احیاء و تقویت فرهنگ اسلامی شهر، افزایش اثربخشی فعالیت‌های اقتصادی،‌سیاسی و اجتماعی جامعه شهرنشین، حوزه مدیریت شهری را تسریع می بخشد. این فرایند در جامعه شهری ما با هدف افزایش پیامدهای مثبت فرهنگی، پروژه های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در حال اجرا در شهر،کاهش آسیب های فرهنگی طرح های مدیریت شهری، برنامه ریزی دقیق اجتماعی و فرهنگی را برای جامعه شهری ایران در راستای تقویت توسعه پایدار فرهنگ جامعه اسلامی در بر خواهد داشت. مدیریت اجرایی شهرها و شوراهای اسلامی شهر، در کنار پاسداشت ارزش های اسلامی و انقلابی در شهرها و مشارکت پایدار شهروندان در نظام مردم سالاری دینی و شهری را باید از مهمترین کانون های شکل گیری این فرایند در حوزه مدیریت شهری در دهه چهارم انقلاب دانست. وجود نظم فرهنگی در جامعه شهری به عنوان یکی از اجزای اصلی پیوست فرهنگی مدیریت شهری است، شناخت واقعی فرهنگ محلات شهری برای بسترسازی طرح های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی شهر امری لازم و ضروری است؛ بر این اساس فرهنگ و توسعة آن از طریق فرایند پیوست فرهنگی مدیریت شهری منجربه پیشرفت زندگی جامعه با هدف تحقق ارزش های فرهنگی و اخلاقی خواهد شد. با توجه به این امر و با تأکید بر مروری بر یافته ها و مقاله های جمع آوری شده و با استفاده از روش اسنادی و مطالعه کتابخانه ای، راهکارها و راهبردهایی از بعد جامعه شناختی در حوزه مدیریت شهری مورد تأمل قرار خواهیم داد.

 

پیوستاندازه
PDF icon 16067.pdf466.74 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شربتیان، محمدحسن

مطالب نویسنده