کارگاه انسان شناسی رنگ، طراحی و گرافیک

گروه اخبار

انسان شناسی و فرهنگ با  همکاری «خانه هنرهای شهری» و آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی ویژه چهارمین کارگاه  از مجموعه  کارگاه های انسان شناسی ، هنر و ادبیات را  با موضوع «انسان شاسی رنگ، طراحی و گرافیک» برگزار می کند.  سه کارگاه نخست شامل  انسان شناسی و هنر (مباحث عمومی) ، انسان شناسی و سینما (با تاکید بر  آثار استنلی کوبریک) و انسان شناسی و معماری بودند  که در ماه های خرداد، و مهر  (تکرار کارگاه نخست) و آبان  و آذر 1391 برگزار شدند. کارگاه اخیر به دلیل تعطیلات، در ابتدای بهمن ماه تشکیل می شود.

 

کارگاه های ماهانه انسان شناسی، هنر و ادبیات

کارگاه چهارم : بهمن 1391

هدف از این کارگاه  ارائه چشم اندازی از  مباحث انسان شناسی در رابطه با مفاهیم  رنگ ( در معنای محلی و جهانشمول آن)، طراحی در قالب های سنتی و مدرن و گرافیک به مثابه  تالیفی  فرهنگی با ذکر و تحلیل مصادیق بسیار زیادی از  هنر باستانی و مدرن است. در این کارگاه تلاش می شود مخاطبان با تاثیر متقابلی که فرهنگ ها با موضوع رنگ و طراحی دارند، چگونگی تولید و مصرف و قرائت هنر و به ویژه رنگ و طرح، در فرهنگ های مختلف آشنا شوند، موضوع هایی چون درک از مفاهیم رنگ و طراحی و کاربردهای آنها چه در چشم اندازهای تاریخی و جوامع باستانی و سنتی و پیرامونی و  چه به ویژه در جهان امروز در موقعیت های مختلف اجتماعی از مسائل دیگری است که در این کارگاه به آنها پرداخته می شود.   مخاطبان می توانند در  طیف گسترده ای از دانشجویان تا علاقمندان حرفه ای باشند که با مشارکت خود بر غنای مباحث بیافزایند و به ویژه امکان همکاری های آتی بین رشته ای را فراهم کنند.

مدرس: ناصر فکوهی: دانشیار انسان شناسی دانشگاه تهران

 

ناصر فکوهی در ویکیپدیا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%81%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C

ناصر فکوهی (شرح حال و پرونده فعالیت ها و نوشته ها در سایت انسان شناسی و فرهنگ)

http://anthropology.ir/node/9132

تاریخ دقیق تشکیل کارگاه روزهای پنجشنبه و جمعه 6 و 7 بهمن ماه  1391 خواهد بود و محل تشکیل آن متعاقبا به اطلاع  خوانندگان خواهد رسید.

همچون کارگاه های  پیشین دانشجویان از تخفیف ویژه ای برخوردار خواهند بود.

به شرکت کنندگان گواهی داده خواهد شد.

 

 

 

برنامه موقت کارگاه  انسان شناسی، رنگ، طراحی و گرافیک

 

 

روز اول : مقدمه عمومی درباره انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی تصویر و بازنمودهای تصویری

جلسه اول :   معرفی مختصر انسان شناسی، انسان شناسی هنر،  انسان شناسی تصویری  و مفهوم بازنمودهای تصویری، رنگ، طرح و  گرافیک در انسان شناسی .( 11 – 12:45)

تنفس (12:45- 13:30)

جلسه دوم :  تحلیل زبان شناختی، نشانه شناختی و نماد شناختی مفهوم رنگ و طراحی  در انسان شناسی با اشاره عمومی به اشکال گوناگون مورد مطالعه در انسان شناسی: سنگ نگارها، هنر بدن، تصاویر، گرافیسم، کاریکاتور و غیره (13:30-14:45)

تنفس(14:45- 15)

جلسه سوم : تحلیل انسان شناختی نمونه ها: فلسفه نگارهای جنیس کارراس(Genis Carreras) ؛ بازنمود شهرهای بزرگ در کارت پستال ها (15-16:45)

تنفس (16:45-17)

جلسه چهارم: تحلیل انسان شناختی نمونه ها: گرافیسم لوگوها و  طراحی جلد کتاب در ایران و سایر کشورها(17- 18:45)

 

روز دوم: انسان شناسی رنگ، گرافیک و بدن 

 

جلسه پنجم: هنر بدنی: بدن به مثابه رسانه و  مفاهیم فرهنگی آن در نظام های شناختی گوناگون( 11 – 12:45)

تنفس (12:45- 13:30)

جلسه ششم:  بررسی هنر بدنی آمریکای پیش از کلمب: رنگ، گرافیسم و ساخت جواهرات: هنر آزتک و سرخپوستان(13:30-14:45)

 تنفس: (14:45- 15)

جلسه هفتم:  بررسی هنر بدنی استرالیا: رنگ، گرافیسم و ساخت نقاب ها  (15-16:45)

تنفس(16:45-17)

جلسه هشتم: بررسی هنر تغییر بدن: خالکوبی، دگرگونی و تزئین بدن در سنت های غربی (اروپا و امریکا) و شرق (هندوستان و افریقا) (17- 18:45)

تنفس (18:45-19)

جلسه نهم: نتیجه گیری و چشم اندازهای  روابط میان انسان شناسی و گرافیسم (19- 19:30)

 

منابع:     

کتاب:

 • آریانی، اسماعیل، (ویراستار)، 1384، مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی، هنر و عناصر طبیعت، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
 • بواس، فرانتس، 1391، مردم شناسی هنر، ترجمه جلالالدین رفیع فر، تهران: گل آذین.
 • پاز، اوکتاویو، 1376، هنر و تاریخ، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: انتشارات توس.
 • دانسی، مارسل، 1387، نشانه شاسی رسانه ها ، ترجمه گودرز میرانی و بهروز دوران، تهران: نشر چاپار.
 • دو وینیو، ژان، 1379، جامعه شناسی هنر، ترجمه مهدی سحابی، تهران: نشر مرکز.
 • فکوهی، ناصر(به کوشش)، مجموعه مقالات اولین و دومین هم اندیشی انسان شاسی هنر، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
 • فکوهی، ناصر، 1389، تعارض و همسازی در هویت و قومیت، تهران: گل آذین.
 • فکوهی، ناصر، 1391، انسان شناسی هنر، تهران: نشر ثالث.
 • فکوهی، ناصر، 1391، فرهنگ و زندگی روزمره، مجموعه گفتگوها، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید.
 • فکوهی، ناصر، 1391، مبانی انسان شناسی، تهران: نشر نی.
 • فکوهی، ناصر،(گزیده و ترجمه) 1389، گفت و گوهایی درباره انسان و فرهنگ، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید.
 • الکساندر، ویکتوریا، 1390، جامعه شناسی هنرها، شرحی بر اشکال زیبا و مردم پسند هنر، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
 • گامبریچ، ارنست، 1379، تاریخ هنر، ترجمه علی رامین: تهران: نشر نی. 
 • گیرو، پیر، 1389، نشانه شناسی، ترجمه محمد نبوی، تهران: آگه .
 • لوسی اسمیت، ادوارد، 1385، مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم، ترجمه  علیرضا سمیع آدر، تهران» انتشارات فرهنگستان  هنر.
 • ولف، جنت، 1389، زیبا شناسی و جامعه شناسی هنر، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر. هیتیک، ناتالی، 1384، جامعه شناسی هنر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: آگه.

 

نشریات:

 • مجله پژوهش های انسان شناسی ایران:دانشگاه تهران(شماره های یک و دو)
 • مجله «حرفه هنرمند» (دوره)
 • مجله «خیال»: فرهنگستان هنر(دوره)
 • مجله فرهنگ و معماری: مرکز پژوهش های فرهنگی (دوره) 

سایت ها: 

http://www. anthropology.ir

http://www.iida.org/content.cfm/anthropology-in-design

http://paceth.com/

http://www.swinburne.edu.au/design/courses/design-anthropology-postgraduate-course.html

http://designtaxi.com/article/101718/Design-Anthropology-A-Coming-of-Age/

http://benjamins.com/#catalog/books/z.137/main

http://www1.icsi.berkeley.edu/~kay/ColorDiffs-2.pdf

http://books.google.com/books?id=edRu0Dq69NcC&pg=PA324&lpg=PA324&dq=anthropology+of+colors&source=bl&ots=eLKujTQJwF&sig=QIWA4yev4vaCr74WwTgQAmtZQOE&hl=en&sa=X&ei=JQ7YUJn5MIizqgGWzoGYBQ&ved=0CF0Q6AEwBQ#v=onepage&q=anthropology%20of%20colors&f=false

 

http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/790060.html

 

برای اطلاعات بیشتر با خانم مرضیه جعفری (انسان شناسی و فرهنگ)  به آدرس ایمیل زیر:

 

jafari.e.marzi@gmail.com

 

تماس بگبرید.

 

همچنین می توانید از هم اکنون برای ثبت نام با «خانه هنرهای شهری » به آدرس و تلفن های زیر تماس بگیرید:

 

بلوار قیطریه، روبروی درب شرقی پارک، کوچه شیروانی، پلاک 2

 

22205087

 

22675877

 

دورنما

 

22675876

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده