ماخذشناسی باستان شناسی ایران (6)

مهسا اکبری

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش ششم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

 

 1. آدمیت، فریدون (1376)، تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ دوم
 2. آذری‌دمیرچی، علاء‌الدین (1374)، مقدمه‌ای بر ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران باستان، مرآتی
 3. آرین‌نژاد، شاپور (1376)، دلیران شوش، نشر سمیر
 4. اسکندری، ایرج، دهباشی، علی (1377)، در تاریکی هزاره‌ها، تهران: نشر قطره
 5. اسکویی، ناصر (1376)، کوروش نابغه بزرگ تاریخ، بوعلی
 6. اسلامی‌ندوشن، محمدعلی (1378)، ایران و یونان در بستر باستان، شرکت سهامی انتشار
 7. اصفهانی، رضا (1369)، ایران از زرتشت تا قیام‌های ایرانی، الهام
 8. افتخارزاده، محمودرضا (1378)، تحریر اوستایی تاریخ ایران باستان: ایران: آیین و فرهنگ، رسالت ‌قلم
 9. بختورتاش، نصرت‌الله (1374)، حکومتی که برای جهان دستور می‌نوشت، فروهر
 10. بریان، پیر (1377)، تاریخ امپراتوری هخامنشیان (کورش تا اسکندر)، مترجم: مهدی سمسار، زریاب
 11. بویس، مری (1375)، تاریخ کیش زرتشت: هخامنشیان، مترجم: همایون صنعتی‌زاده، تهران: توس
 12. بیگلری، هرمز (1375)، کوه‌نشینان زاگرس: تحقیقی درباره اولین ساکنین کوهپایه‌ها و دشتهای سلسله جبال زاگرس، انتشارات کرمانشاه
 13. پورادا، ادیث،  استو، ام.جی. (1375)، چغازنبیل (دور - اونتاش)، مترجم: اصغر کریمی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
 14. پیرنیا، حسن (1378)، ایران قدیم یا تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان، اساطیر، چاپ دوم
 15. پیرنیا، حسن، ایزدی، سیروس (1378)، عصر اساطیری تاریخ ایران: خطوط برجسته‌ی داستانهای ایران قدیم، هیرمند
 16. توکلی، احمد (1376)، آغاز تاریخ ایران و حکومت هخامنشیان، نشر البرز
 17. ثعالبی‌نیشابوری، محمدبن‌اسماعیل ، تاریخ ثعالبی (مشهور به غرر اخبار ملکوکک الفرس و سیرهم): پاره نخست ایران باستان همراه با ترجمه000، تصحیح : محمد فضایلی، نقره
 18. جنیدی، فریدون (1374)، زندگی و مهاجرت آریائیان بر پایه گفتارهای ایرانی، صاحب اثر، چاپ دوم
 19. حریریان، محمود، ملک‌شهمیرزادی، صادق، آموزگار، ژاله (1377)، تاریخ ایران باستان، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
 20. خدادادیان، اردشیر (1378)، سلوکیان، به دید
 21. خدادادیان، اردشیر (1378)، مجموعه تاریخ ایران باستان: هخامنشی‌ها، به دید
 22. خدادادیان، اردشیر، شریفی، یاسر (1376)، تاریخ ایران باستان: آریاییها و مادها، اصالت تنشیر
 23. دوانلو، فرانک، مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا (1377)، فرهنگنامه عکس ایران، دایره‌المعارف عکس ایران
 24. دیاکونوف، ایگورمیخائیلوویچ (1371)، تاریخ ماد، ترجمه: کریم کشاورز، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم
 25. رضایی، عبدالعظیم (1375)، اصل و نسب و دینهای ایرانیان باستان، نشر موج، چاپ سوم
 26. رنولت، مری (1371)، پسر ایرانی: سرگذشت واقعی داریوش سوم و اسکندر، مترجم: ابوالقاسم حالت، تهران: ققنوس، چاپ دوم
 27. زرین‌کوب، عبدالحسین (1374)، روزگاران ایران: گذشته باستانی ایران، تهران: سخن
 28. ساندرلند، اریک (1376)، انسان اولیه در ایران، مترجم: نادر میرسعیدی، کتاب سیامک
 29. سرجمعی، حسین (1374)، گوشه‌هایی از تمدن ماقبل تاریخ در غربال بیز یزد، صاحب اثر
 30. شاندور، آلبر (1374)، کورش کبیر، مترجم: محمد قاضی، زرین، چاپ دوم
 31. صفی‌زاده، فاروق (1378)، ایران نشستگاه نخستینه‌ی آریاییان: بازنگری تاریخ ایران، پژوهنده
 32. صمداوف، تیمور (1377)، بردیا، مترجم: نازلی اصغرزاده، نشر دنیای نو
 33. فرای، ریچارد (1377)، میراث باستانی ایران، مترجم: مسعود رجب‌نیا، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم
 34. کخ، هایدماری (1376)، از زبان داریوش، مترجم: پرویز رجبی، ناصر پورپیرار، نشرکارنگ
 35. کخ، هایدماری (1379)، پژوهش‌های هخامنشی (پژوهش‌هایی بر پایه لوحه‌های بازیافته از تخت جمشید)، مترجم: امیرحسین اکبری شالچی، نشر آتیه
 36. کورت، آملی (1378)، هخامنشیان، مترجم: مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس
 37. گزنفون (1371)، سیرت کوروش کبیر، مترجم: وحید مازندرانی، تهران: دنیای کتاب، چاپ سوم
 38. مالووان، ام.ای.ال. (1376)، بین‌النهرین و ایران باستان، مترجم: رضا مستوفی، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم
 39. محمودآبادی، اصغر، سری، ابوالقاسم، قیصری، ابراهیم (1378)، تاریخ فرهنگ و سیاست در ایران باستان، مهزیار
 40. مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا (1376)، فرهنگنامه عکس ایران: نگاره‌های پیش از تاریخ ایران، نوید شیراز
 41. مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا (1378)، منشور کورش هخامنشی
 42. مشکور، محمدجواد، میرمحمدصادق، سیدسعید، جلالی، نادره (1379)، نامه باستان (مجموعه مقالات)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 43. معیری، هایده (1377)، باختر به روایت تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 44. میرسعیدی، نادر (1375)، تاریخ سیاسی ایلام باستان،کتاب سیامک
 45. ناومان، رودلف (1374)، ویرانه‌های تخت سلیمان و زندان سلیمان، مترجم: فرامرز نجدسمیعی؛ عباس شریفی‌نارانی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
 46.  نگهبان، عزت‌الله (1376)، شوش، یا، کهن‌ترین مرکز شهرنشینی جهان، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
 47. هرمان، جی. (1374)، تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان، مترجم: مهرداد وحدتی، تهران: مرکزنشردانشگاهی
 48. هنیس، والتر (1371)، دنیای گمشده: ایلام بازسازی یک تمدن گمشده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 49. هوا، کلمان (1375)، ایران و تمدن ایرانی، مترجم: حسن انوشه، تهران: موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر، چاپ دوم
 50. هیگ‌نت، چارلز (1378)، لشگرکشی خشایارشا به یونان، مترجم: ناصر پورپیرار، خشایار بهاری، نشرکارنگ

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده