بررسی انسان شناسی شهری: جغرافیای انسانیِ شهر یزد(1)

محمد مهدی نجفی خواه

مقدمه :
انسان شناسی شهری به مثابه یکی از زیرشاخه های اصلی انسان شناسی فرهنگی، مطالعه بر انسان را براساس محوریت پدیده ی شهر در دستور کار خود قرار می دهد. با این وجود نمی توان رابطه ی شهر و انسان را یک رابطه ی یک سویه درنظر گرفت بلکه باید آن را چرخه ای پویا و بسیار پیچیده شمرد که به گروهی بزرگ از دگرگونی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و فرهنگی دامن می زند. بنابراین در این بخش؛ با تمرکز بر شهر یزد یکی از گروه شهرهای ایران که می توان تاحدودی آن را از جمله شهرهای متوسط دانست، سعی شده که رابطه ی انسان و شهر از زوایای متنوع تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. البته ضروری است که یادآوری شود که تفاوت این مقالات در زاویه دید آنها به شهر بوده که خاص انسان شناسی شهری است.
این مقالات ارائه شده که در ادامه به صورت کارهای مجزا خواهد آمد؛ جهت کار کلاسی مقطع ارشد درس انسان شناسی شهری ایران است که توسط کار گروهی مجموعه دانشجویان این کلاس طی بررسی های اسنادی و میدانی در شهر یزد انجام گردیده است.
 

مختصری درباره مقاله :
زمانی که سخن از شهر و بررسی آن می رود باید این نکته در نظر گرفته شود که بدون اطلاعات جغرافیایی و جمعیت شناختی مطالعه تا حدودی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین به منظور شناختی انسانی از شهر یزد، ابتدا فضا و جایگاه شهری آن مورد بررسی قرار گرفت و ارتباطی که این شهر می توانست با دیگر شهرها از نظر موقعیت جغرافیایی و اقلیمی داشته باشد که در این مقاله به آنها اشاره گردیده است.
 

برای مطالعه این مطلب در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 15816.doc57.5 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی