ماخذشناسی باستان شناسی ایران (5)

مهسا اکبری

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش پنجم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

 1. احمدی‌پور، زهرا، ولی‌قلی‌زاده، علی (1390)، مبانی جغرافیایی - سیاسی مکان‌گزینی پایتخت‌ها در ایران، پاپلی
 2. اداره‌حسابداری‌عمومی‌ایالات‌متحده (1369)، آذربایجان در سیر تاریخ ایران: از آغاز تا اسلام، نیما، چاپ دوم
 3. اومستد، آلبرت (1372)، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، مترجم: محمد مقدم، تهران: موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر، چاپ سوم
 4. بدیع، امیرمهدی، آرام، احمد، کاظم‌زاده‌عطوفی، مرجان (1365)، یونانیان و بربرها (روی دیگر تاریخ)، پرواز
 5. بیات، عزیزالله (1365)، کلیات تاریخ و تمدن ایران پیش از اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی
 6. پویا، عبدالعظیم (1369)، زندان اسکندر از نگاهی دیگر، یزد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد
 7. پیرنیا، حسن (1362)، ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم، تهران: دنیای کتاب
 8. پیرنیا، حسن، ایران باستانی با تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا دولت ساسانی با دو ضمیمه و دو نقشه و 27 گراور، تهران: دنیای کتاب
 9. پیرنیا، حسن، باستانی‌پاریزی، محمدابراهیم (1362)، ایران درعهدباستان، تهران: دنیای کتاب
 10. پیرنیا، حسین، اقبال‌آشتیانی، عباس (1370)، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان، خیام، چاپ ششم
 11. جهانیان، اردشیر (1370)، ویژگیهای تاریخ: شناختی از پایه‌گذاران تمدن در جهان، صاحب اثر
 12. چهری، نوید (1387)، بیستون قبل از میلاد: نگاهی به آثار ثبت شده بیستون در فهرست میراث جهانی یونسکو، طاق‌ بستان
 13. حاج‌علی‌تاجر، مریم (1389)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی شناخت و معرفی مزیت‌ها و ظرفیت‌های احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، سمیرا
 14. حبیبی، حسن (1390)، مساجد دیرینه سال تهران، تهران: بنیاد ایران‌شناسی
 15. داندامایف، ام.ای (1373)، ایران، مترجم: روحی ارباب، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی، چاپ دوم
 16. ذوالنوریان، راضیه (1390)، میراث‌های فرهنگی ایران، زعیم
 17. رضایی، مهدی (1388)، شرح جامع ما قبل تاریخ ایران و ما قبل تاریخ بین‌النهرین "باستان‌شناسی"، ارشد
 18. زارعی، محمدابراهیم، آرام، یوسف (1390)، باستان‌شناسی ایران در دوره اسلامی (43 مقاله در بزرگداشت استاد محمدیوسف کیانی)، همدان: دانشگاه بوعلی سینا
 19. زرین‌کوب، عبدالحسین (1369)،  تاریخ مردم ایران، تهران: امیرکبیر
 20. زنده‌دل، حسن، معصومی، احمد، پاکت‌چی، مهدی (1387)، راهنمای قلعه‌های ایران، ایرانگردان
 21. سایکس، سرپرسی (1369)، تاریخ ایران، مترجم: محمدتقی فخرداعی‌گیلانی، تهران: دنیای کتاب
 22. صادقی علی‌آبادی، حسین (1389)، 350 بنای باستانی و تاریخی برجسته در ایران، رواق دانش
 23. فره‌وشی، بهرام (1368)، ایرانویچ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
 24. فیض‌خواه، محمد، علیون، صمد (1387)، باستان‌شناسی آذربایجان: از دوره اوراتو تا شروع اشکانی، اختر
 25. قریشی‌زاده، سیدعبدالرضا، مهرابی، هادی، وکیل‌زاده، داود (1388)، ایران یادگار تمدن، میردشتی
 26. کرتیس، جان (1390)، بین‌النهرین و ایران در دوران متاخر قبایل و امپراتوریها 1600 - 539 ق.م.: گزارشی از سمینار یادواره ولادیمیر لوکونین، مترجم: زهرا باستی، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
 27. کرمی، ماندانا (1391)، ایران از پارینه سنگی تا پایان ساسانی (به روایت موزه ملی ایران)، تهران: پازینه
 28. کریستن‌سن، آرتورامانوئل (1370)، ایران در زمان ساسانیان، مترجم: رشید یاسمی، تهران: دنیای کتاب، چاپ هفتم
 29. کریستین‌سن، آرتو (1368)، کیانیان، مترجم: ذبیح‌الله صفا، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 30. کمرون، جورج (1365)، ایران درسپیده دم تاریخ، مترجم: حسن انوشه، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی
 31. گیرشمن، رومن (1370)، ایران از آغاز تا اسلام، مترجم: محمد معین، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی، چاپ هشتم
 32. لمب، هرولد (1373)، قدم به قدم با اسکندر در کشور ایران بانضمام از بلخ تا نیشابور و جنگهای ایران، مترجم: ذبیح‌الله منصوری، گلریز
 33. مجیدزاده، یوسف (1371)، تاریخ و تمدن ایلام، تهران: مرکزنشردانشگاهی
 34. مشکوتی، نصرت‌الله، نراقی، حسن (1390)، بناهای تاریخی و شهرهای ایران (مجموعه مقالات): تهران، ورامین، قم، قزوین، زنجان، کاشان تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 35. مشکور، محمدجواد (1363)، ایران در عهد باستان، اشرفی
 36. مشکور، محمدجواد (1366)، ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان، تهران: دنیای کتاب
 37. مشکور، محمدجواد (1369)، کارنامه اردشیر بابکان، تهران: دنیای کتاب
 38. معمارزاده، محمد (1389)، آثار ایرانی موجود در کاخ موزه ارمیتاژ سن پترزبورگ روسیه، تهران: دانشگاه ‌الزهرا(س)،صدف سماء
 39. مقیم، علی، محبی، رضا (1388)، آثار تاریخی فراز کوه‌های ایران، کریم خان زند
 40. ملازاده، کاظم، محمدی، مریم (1379)، بناهای عام‌المنفعه (آب انبار بازار، پل و سد، حمام)، سوره مهر
 41. ملک‌شهمیرزادی، صادق (1388)، اطلس باستان‌شناسی ایران (از آغاز تا پایان دوره یکجانشینی و استقرار در روستاها)، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
 42. موسوی‌کوهپر، سیدمهدی، هاشمی زرج‌آباد، حسن، قمری‌فتیده، محمد (1389)، - مجموعه و خلاصه مقالات همایش ملی چشم‌انداز باستان‌شناسی شمال کشور در دهه آینده، اول و آخر
 43. موله، ماریان (1363)، ایران باستان، مترجم: ژاله آموزگار، توسن
 44. موله، ماژیران، گیرشمن، رومن، هرتسفلد (1370)، سرزمین جاوید، مترجم: ذبیح‌الله منصوری، زرین
 45. نامی، محمدحسن، زلفی، یعقوب، عباسی‌سمنانی، علیرضا (1389)، نقش عوامل جغرافیایی در انتخاب نهادها و پایتخت‌های حکومتی ایران، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
 46. نعمت‌گرگانی، ام‌البنین، دست‌سری، فخری‌السادات، فرخ‌نیا، شراره (1389)، مجموعه مبانی، ضوابط و دستورالعمل‌های اموال منقول فرهنگی تاریخی، رسانه‌پرداز،سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 47. هادی‌زاده‌کاخکی، سعید (1389)، کاروانسرا در ایران، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
 48. هاوس‌هولد، جفری (1370)، بازگشت از ایران (گزنوفون)، مترجم: جعفر امیری، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
 49. وکیل‌زاده، داود، رجبی، پرویز، رضاپور، سونیا (1387)، تخت جمشید: تختگاه شاهان ایران، تهران: یساولی
 50. ویلی، پیتر (1386)، آشیانه عقاب: قلعه‌های اسماعیلی در ایران و سوریه، مترجم: فریدون بدره‌ای، نشر و پژوهش فرزان روز

 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده