نقشه های دایاسپورای شیعیان (2) : هلال شیعی

به کوشش : پیمان اسحاقی

شیعیان یکی از پراکنده ترین مذاهب حال حاضر جهان هستند. این پراکندگی از سابقه تاریخی بسیار زیادی برخوردار است و شامل کشورهائی است که شیعیان از دوره های اولیه پیدایش خود در آن حضور داشته اند و نیز شامل جماعت های شیعی می گردد که در قرن اخیر در اقصی نقاط عالم پدید آمده اند. پراکنده شیعیان هم از نظر تاریخی و هم از نظر دلالت های فرهنگی و سیاسی آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
اصطلاح «هلال شیعی» (Shi`ite Crescent) با آنکه سابقه ای آکادمیک در ادبیات علمی آلمانی زبان داشت، اما با استفاده «شیعه هراسانه » از آن توسط عبدالله دوم پادشاه اردن، برای بیان تمایلات ایران دوستانه شیعیان عراق، فراگیری سیاسی وسیعی یافت و عمدتا از سوی کسانی که در صدد القای نوعی خطر از شدت یافتن روابط شیعیان عراق با جهان خارج خصوصا ایران است، استفاده می شود. اندیشه ای که سعی دارد نفوذ تاریخی ایران بر شیعیان خاورمیانه را عاملی برای اختلال امنیت سیاسی این منطقه به شمار آورد، به شدت بر استفاده از این واژه اصرار دارد. اما قاطبه متفکران اجتماعی تمایل چندانی برای استفاده از این عبارت ندارند.
این نقشه در صدد است تا آنچه هلال شیعی نامیده می شود را در خاورمیانه نمایش دهد.

منابع برای مطالعه بیشتر شیعیان خاورمیانه:
توال، فرنسوا، ژئوپولیتیک شیعه، ترجمه کتایون باصر، تهران، باصر، 1382
فولر، گراهام ای؛ متحده، رحیم، شیعیان عرب: مسلمانان فراموش شده، قم ، شیعه شناسی، 1384، 517 ص

منبع نقشه :
http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Shia_Crescent_lg.jpg

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اسحاقی، پیمان

مطالب نویسنده