مسئله زمان در تاریخ فرهنگی بازار

زهره نظام محله

 بازار در ایران یکی از فضاهای مهم شهری است که هسته ی مرکزی شهر را تشکیل می دهد و به عنوان قلب تپنده ی آن شناخته شده است بنابراین در پیوندی تنگاتنگ با فضا قرار گرفته و مکانهای حافظه را تشکیل داده است بااین وجود به منظور ایجاد این مکان های حافظه ، در پیوستاری از زمان قرار گرفته و به خاطره های جمعی نیز شکل می دهد. در واقع عنصر مکان را نمی توان از زمان جدا در نظر گرفت. حال اگر بخواهیم زمان را به گونه ای تعریف کنیم به مفهوم تغییر می رسیم که توسط رخدادها و وقایع توضیح داده می شود.
در این پژوهش که نتیجه بررسی انسان شناسی شهری در مفهوم بازار به طور کلی است پژوهشگر سعی نموده بازار را بر اساس نوعی رویکرد زمانی و تغییرات ایجاد شده بر آن براساس رخدادها و وقایع تاریخی مانند ورود برق، تکنولوژی و شبکه های اینترنتی بررسی نماید که نتایج حاصله نشان می دهد بازار به عنوان مکانی برای مبادلات اقتصادی تحت تاثیر تقطیع های زمانی توسط رویدادها و وقایع دچار تغییر شده است و می توان در بازار مطابق گفته های لوفبربه زمان های متکثری اشاره نمود مانند : زمان روزمره، زمان اقتصادی، زمان های قدسی و ناقدسی، زمان مجازی.


کلید واژگان : بازار، زمان، تغییر، رخدادها و وقایع

 

برای مطالعه این مطلب در زیر کلیک کنید:

 

 

 

 

پیوستاندازه
فایل 15643.docx31.88 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نظام محله، زهره

مطالب نویسنده