ماخذشناسی باستان شناسی ایران (4)

مهسا اکبری

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش چهارم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

 1. احتشامی، منوچهر، باستانی‌راد، حسن  (1386)، پل‌های ایران، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
 2. ادیب‌زاده، بهمن، مصطفوی، فاطمه، رازجویان، محمود (1384)، آثار خانه در ایران از نوسنگی تا ساسانی، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
 3. ایجه، سماوی (1384)، ازنیق: نخستین پایتخت سلجوقیان آناتولی، مترجم: شهناز بیگی‌بروجنی، پانیذ
 4. بروایدا، ماریان (1390)، مصریان باستان و همسایگانشان همراه با فعالیت‌های آموزشی، مترجم: مینا علاء، تهران: ققنوس
 5. بهمنش، احمد (1386)، تاریخ ملل قدیم آسیای غربی: از آغاز تا روی کارآمدن‌ پارس‌ها، تهران: دانشگاه تهران
 6. پازوکی‌طرودی، ناصر، شادمهر، عبدالکریم (1385)، آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی (از 1310/06/24 تا 1384/06/24)، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
 7. توحیدی، فائق، دیانت، رویا (1381)، آشنایی با میراث فرهنگی، تهران: سازمان میراث فرهنگی
 8. ثابت، علی، حکمت‌فر، محمدحسین (1389)، تاریخ تمدن و ملل عرب، دارالمومنین
 9. جوادی، غلامرضا (1378)، نگاهی به عمارت تاریخی کاخ موزه مرمر، کلید
 10. چایچی‌امیرخیز، احمد، سعیدی‌هرسینی، محمدرضا (1381)، نگاهی به تدفین تابوتی در ایران باستان، سمیرا
 11. خیراندیش، عبدالرسول (1390)، تمدن‌های بزرگ جهان: آسیای صغیر، موسسه‌ فرهنگی‌ مدرسه ‌برهان
 12. دانش، علی (1376)، درباره خاورمیانه باستان، احیاء کتاب
 13. داودی، نادر(1382)، آثار ایران در موزه متروپولیتن، سازمان ‌میراث ‌فرهنگی ‌کشور
 14. دوتیز، ورنرفلیکس، ماتیسن، سیلویا (1376)، از پاسارگاد تا داراب: اماکن باستانی فارس، مترجم: فرامرز غنی، تهران: یساولی
 15. دولتشاهی، هنگامه، زاهدی، زهره، بختیار، افشین  (1385)، 101دیدنی ایران، کتابسرای نیک
 16. دیولافوا، ژان‌ (1376)، سفرنامه: خاطرات کاوشهای باستان‌شناسی شوش 1884 – 1886، مترجم: ایرج فره‌وشی، تهران: دانشگاه تهران
 17. رایس، تامارا تالبوت‌ (1388)، سکاها، مترجم: رقیه بهزادی، تهران: طهوری
 18. رسولی، عاطفه، شهرزاد، شهاب (1387)، باستان‌شناسی و هنر آسیای صغیر و بین‌النهرین در عصر نوسنگی، شوکا
 19. رکوعی، عزت‌الله (1380)، راهنمای آثار ایران، کیوان
 20. زارع، شهرام (1386)، مجموعه مقالات دومین همایش باستان‌شناسان جوان ایران (دانشگاه تهران- 8 و 9 اردیبهشت 1382)، تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور
 21. شعبانی، محمد (1381)، دیدنی‌های باستانی ایران، دبیران قلم
 22. عطایی، امید (1384)، ایران بزرگ: جغرافیای اسطوره‌ای و تاریخی مرزها و مردمان ایرانی، اطلاعات
 23. عطایی‌فرد، امید (1380)، شگفتیهای باستانی ایران، آشیانه کتاب
 24. غفوروف، باباجان (1385)، آسیای میانه از کهن‌ترین روزگار تا زمان زردشت، مترجم: رضا مرادی‌غیاث‌آبادی، شیراز: نوید شیراز
 25. فون‌گال، هوبرتوس (1378)، جنگ سواران: در هنر ایرانی و هنر متاثر از هنر ایرانی در دوره پارت و ساسانی، مترجم: فرامرز نجدسمیعی؛ ناصر نوروززاده‌چگینی، نسیم دانش
 26. فیروزمندی‌شیره‌جینی، بهمن (1390)، باستان‌شناسی و هنر آسیای صغیر در دوران تاریخی، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
 27.  قطب، ترانه، کمالی‌سروستانی، کوروش(1382)، شکوه پارسیان، سرزمین امپراطوران، موسسه‌ فرهنگی ‌پژوهشی ‌دانشنامه ‌فارس
 28. کاروفکین، فئودورپتروویچ (1379)، تاریخ شرق باستان، مترجم: غلامحسین متین، محور
 29. کالمایر، پتر، عاصمی، محمد (1376)، مفرغهای قابل تاریخ‌گذاری لرستان و کرمانشاه، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
 30. کامبخش‌فرد، سیف‌الله (1380)، آثار تاریخی ایران، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور
 31. کرتیس، جان (1378)، ایران کهن، مترجم: خشایار بهاری، ناصر پورپیرار، تهران: نشرکارنگ
 32. کرتیس، جان (1380)، ایران باستان، مترجم: علی‌اصغر بهرامی، نشر توسعه
 33. کرتیس، جان (1385)، ایران باستان به روایت موزه بریتانیا، مترجم: آذر بصیر، پیمان متین، تهران: امیرکبیر
 34. کرنی، الیور (1389)، هیتی‌ها، مترجم: رقیه بهزادی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 35. کمالی‌سروستانی، کوروش، پرهیزگار، رضا، صانع، منصور(1377)، سرزمین مهر و ماه: تخت جمشید. نقش رستم. نقش رجب. پاسارگاد، دانشنامه فارس، بنیاد فارس‌شناسی
 36. معصومی، غلامرضا، مشایخی، عادله (1383)، تاریخچه علم باستان‌شناسی، سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
 37. ملازاده، کاظم، محمدی، مریم (1385)، قلاع و استحکامات نظامی (دایره‌المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسلامی)، شرکت انتشارات سوره مهر
 38. ملک‌شهمیرزادی، صادق (1381)، زیگورات سیلک، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
 39. موذن‌زاده‌کلور، عبدالله (1385)، چکیده مقالات همایش بین‌المللی باستان‌شناسی ایران: حوزه شمال و شمال شرق، تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده باستان‌شناسی
 40. موری، پیترراجراستیوارت (1381)، ایران باستان، مترجم: شهرام جلیلیان، محمود رافع، موسسه‌ انتشاراتی -فرهنگی فروهر
 41. موسکاتی، ساباتینو(1378)، فنیقی‌ها، مترجم: رقیه بهزادی، پژوهنده
 42. موسوی، سیدحسین، خانیکی، هادی، مسجدجامعی، احمد (1380)، اسنادی از باستانشناسی در ایران (حفریات، عتیقات و بناهای تاریخی)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 43. موسوی، محمود (1376)، یادنامه گردهمایی باستان‌شناسی – شوش، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
 44. ناردو، دان (1387)، مینوسی‌ها، مترجم: نادر میرسعیدی، تهران: ققنوس
 45. نگهبان، عزت‌الله (1376)، مروری بر پنجاه سال باستان‌شناسی ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
 46. نگهبان، عزت‌الله، سعیدی، محمدرضا (1372)، حفاری هفت تپه دشت خوزستان، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
 47. هرتسفلد، ارنست‌امیل (1381)، ایران در شرق باستان، مترجم: همایون صنعتی‌زاده، زهره بهجو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 48. هرمان، جرجینا، پیترسون، اندرو  (1388)، مرو باستان (ترکمنستان)، گنجینه هنر
 49. وندنبرگ، لویی (1379)، باستان‌شناسی ایران باستان، مترجم: عیسی بهنام، تهران: دانشگاه تهران
 50. یزدانی، مرضیه (1380)، اسناد هیات‌های باستان‌شناسی در ایران (1345 - 1254 ش)، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکده اسناد

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده