راهبردهای جامعه شناختی آموزش زبان و راهکارهای لازم برای توسعه آن

: محمد حسن شربتیان

زبان به عنوان یکی از مهمترین ضرورت های اجتماعی و فرهنگی جامعه بشری نقش بارزی در اشاعه فرهنگ معنوی و تمدن مادی هر ملتی خواهد داشت. این ابزار ارتباطی از بُعد جامعه شناختی و انسان شناختی نقش بارزی در حفظ میراث اجتماعی،هویت مشترک فرهنگی از طریق آموزش خواهد داشت. آموزش زبان در حوزه مطالعات اجتماعی با تأکید بر نقش های متنوع زبانی چون نقش (عاطفی، ارجاعی، ترغیبی، ادبی، همدلی و فرا زبانی) باید مورد اهتمام قرار گیرد، همچنین ویژگی های بافت اجتماعی زبان آموزان از جمله (جنسیت، سن، سطح تحصیلات، هویت محلی- منطقه ای، محیط جغرافیایی، جامعة گفتاری حاکم بر منطقه، و...)، مد نظر می باشد؛علاوه براین توانش ارتباطی با جامعه زبان آموز، نوع، روش و سطح تدریس، معیارهای ارتباطات انسانی در حوزه آموزش از نظر پژوهشگر جامعه شناس باید مورد لحاظ قرار گیرد. مدرسین زبان با شناخت از هنجارهای اجتماعی، مسایل فرهنگی، تجربی،روانشناختی، نظم اجتماعی حاکم بر ارتباط و گفتگو با جامعه زبان آموز باید بتوانند راهبردهای نهادینه نمودن زبان را در بین زبان آموز پذیران تقویت کنند. معلمین زبان نقش بارزی در توانش ارتباطی، تقویت تشریک مساعی(اصول تعاون) به صورت کنش متقابل همراه با رعایت اصول اخلاقی، شخصیتی، زیباشناختی در بین جامعة زبان آموز خواهند داشت. ارتباط مستمر و چهره به چهره همراه با شناختی از فرایندهای ذهنی از قبیل تفسیر اعمال، رفتار، قصدو نیت بر مبنای پیش فرض ها و قراردادهای اجتماعی از مهمترین ویژگی های استراتژی های جامعه شناختی تدریس آموزش زبان می باشد، در واقع شناخت و پرورش استعدادها، انگیزه ها، و فرصت های زبانی از مهمترین راهکارهای تقویت و علاقه مندی زبان آموزان به یادگیری زبان می باشد. مطالعه شاخص های ارتباط انسانی با زبان آموزان، (تقویت فرایند خوب گوش دادن، خوب توجه کردن و...)، توجه عمیق به درک پیام های زبانی، آمادگی برای پذیرش پیام و موضوع جدید زبان آموزی، آزمایش مستمر یافته های زبان آموزی، ایجاد ارتباط و یادگیری مطالب از طریق فرایند ارتباط با موقعیت سن، جنس، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و... از مهمترین معیارهای بارز ابعاد جامعه شناختی آموزش و یادگیری زبان خواهد بود. بر اساس چنین ویژگی هایی از طریق مطالعة کتابخانه ای، توصیفی همراه با تبیین و تحلیل جامعه شناختی راهبردهای آموزش زبانی را در این مقاله مورد مطالعه قرار داده ایم و با ارائه یکسری از راهکارها و پیشنهادها در زمینه بسترسازی و گسترش عمیق زبان آموزی از بُعد فرهنگی و اجتماعی مورد بیان خواهیم کرد.

 

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید :

 

پیوستاندازه
PDF icon 15343.pdf178.91 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شربتیان، محمدحسن

مطالب نویسنده