ماخذشناسی باستان شناسی ایران (2)

مهسا اکبری

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش دوم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:1.    استیل، فیلیپ (1390)، تاریخ فرهنگ و تمدن بین‌النهرین، مترجم: محمدصادق شریعتی، فرین لسانی، سبزان
2.    بذرگر، محمدرضا، عبدی، برهان (1390)، انشان، گمشده عیلامی، نوید شیراز
3.    پوتنام، جیمز (1389)، اسرار اهرام در جهان باستان: شامل تاریخچه و نحوه ساخت اهرام توسط مصریان، آزتک‌ها و مایاها، مترجم: محمدصادق شریعتی، سبزان
4.    پیرنیا، حسن، مرزبان، ایراندخت (1387)، مشرق قدیم و تاریخ تمدن مادها، محور
5.    تارنووسکی، ولفگانگ (1372)، مومیایی‌ها، مترجم: بهروز بیضایی‌محمدآبادی، علی دانش، موسسه انتشارات قدیانی
6.    توکلی، فائزه (1389)، تمدن مصر، تیرگان
7.    جانسون، پال (1390)، تاریخ تمدن مصر، مترجم: منصوره وحدتی‌احمدزاده، پارمیس
8.    چایلد، گوردن (1385)، سیر تاریخ، مترجم: احمد بهمنش، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
9.    خدادادیان، اردشیر (1388)، تاریخ مصر باستان، سخن
10.    دو بلویس، لوکاس، وان‌در اسپک، روبارتوس (1379)، دیباچه‌ای بر جهان باستان، مترجم:  ‌مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس
11.    ذوالفقاری، علی (1390)، تمدن مصر، گوهر اندیشه
12.    رضایی، ایرج، لچینانی، علیرضا (1389)،  باستان‌شناسی ماقبل تاریخ بین‌النهرین، فرهیختگان دانشگاه
13.    رو، ژرژ (1382)، سرگذشت عراق باستان، مترجم: عنایت مهدوی، اصغر اندرودی، نشر پیکان
14.    رو، ژرژ (1390)، تاریخ عراق قدیم، مترجم: ابوالفضل علیزاده‌طباطبایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
15.    سجادیه، محمدعلی، نگرش، فریدون (1365)، نیاکان سومری ما، بنیاد نیشابور
16.    سراقی، نعمت‌الله، نورالهی، علی (1384)، باستان‌شناسی پیش از تاریخ بین‌النهرین، موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ رهپویان ‌شریف
17.    سرفراز، علی‌اکبر، فیروزمندی، بهمن (1373)، مجموعه دروس باستان‌شناسی و هنر دوران تاریخی: ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی، جهاد دانشگاهی (واحد هنر)
18.    سویشر، کلاریس (1383)، خاور نزدیک باستان، مترجم: عسکر بهرامی ، تهران: ققنوس
19.    شی‌یرا، ادوارد (1375)، الواح بابل، مترجم: علی‌اصغر حکمت، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
20.    طلایی، حسن (1374)، باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
21.    طلایی، حسن (1385)، عصر مفرغ ایران، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
22.    طلایی، حسن (1390)، باستان‌شناسی پیش از تاریخ بین‌النهرین، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
23.    علیزاده، عباس (1387)، شکل گیری حکومت عشایری و کوهستانی عیلام باستان، تهران: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری
24.    فاضلی نشلی، حسن (1385)، باستان شناسی دشت قزوین از هزاره ششم تا هزاره اول قبل از میلاد، تهران: دانشگاه تهران
25.    فرنو (محمدی‌محقق)، بهروز، فرنو، اکرم (1384)، منشا فرهنگ، تمدن و هنر در بین‌النهرین کهن: سومریان نخستین: از عصر پارینه‌سنگی تا برپایی حکومت سارگن اکدی، سوره مهر
26.    فهیمی، حمید (1381)، فرهنگ عصر آهن در کرانه‌های جنوب غربی دریای خزر از دیدگاه باستان‌شناسی،  سمیرا
27.    فیشر، رابرت (1383)، نگارگری و معماری بودایی، مترجم: ع. پاشایی، تهران: فرهنگستان هنر
28.    کرافورد، هریت (1387)، سومر و سومریان، مترجم: زهرا باستی، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
29.    کرتیس، جان (1390)، بین‌النهرین و ایران در دوران هخامنشی جهان‌گشایی و امپریالیسم 539 - 331 ق.م.: گزارشی از سمینار یادواره ولادیمیر لوکونین، مترجم: زهرا باستی، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
30.    کیانی، محمد یوسف (1374)، تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
31.    کینگ، لئوناردویلیام (1379)، تاریخ بابل از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان، مترجم: رقیه بهزادی، منوچهر امیری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
32.    گری، بگمراد (1388)، سومریان (نیاکان ترکان)، ندای شمس
33.    گیرشمن، رومن (1374)، چغازنبیل (دور - اونقاش)، مترجم: اصغر کریمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی کشور
34.    لاسیور، آلیسون (1387)، مصریان باستان، مترجم: نادر میرسعیدی، تهران: ققنوس
35.    مایر، والتر (1390)، متن و ترجمه‌ی گزارش لشکرکشی سارگون به اورارتو در سال 714 پ.م.، مترجم: فرامرز نجدسمیعی ،گنجینه هنر،سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی
36.    مجیدزاده، یوسف، حب‌علی موجانی، احمد، ملک‌زاده، مهرداد (1379)، تاریخ و تمدن بین‌النهرین: هنر و معماری، تهران: مرکزنشردانشگاهی
37.    محمدی فر، یعقوب (1387)، باستان شناسی و هنر اشکانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
38.    معصومی، غلامرضا (1355)، باستان شناسی ایران، تهران
39.    ملک‌زاده‌بیانی، ملکه (1375)، تاریخ مهر در ایران از هزاره چهارم تا هزاره اول، یزدان
40.    ملک‌شهمیرزادی، صادق (1373)، مجموعه دروس باستان‌شناسی و هنر پیش از تاریخ: مبانی باستان‌شناسی ایران - بین‌النهرین- مصر، نشر محیی
41.    ملک‌شهمیرزادی، صادق (1390)،  بین‌النهرین در دوران پیش از تاریخ: از پیدایش تا دوران آغاز ادبیات، سبحان نور
42.    ناردو، دان (1381)، امپراتوری آشور، مترجم: مهدی حقیقت‌خواه، تهران: ققنوس
43.    ناردو، دان (1385)، بین‌النهرین باستان، مترجم: سهیل سمی، تهران: ققنوس
44.    نفیسی، نوشین دخت (1384)، حضور طبیعت در مجموعه چینی های آبی و سفید، تهران: فرهنگستان هنر
45.    نوآ کرامر، سمیوئل‌ (1383)، الواح سومری، مترجم: داود رسائی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
46.    هارت، جورج (1390)، تاریخ فرهنگ و تمدن مصر، مترجم: یلدا بلارک، سبزان
47.    هول، فرانک (1381) ؛ باستان‌شناسی غرب ایران، مترجم: زهرا باستی، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
48.    واترز، متیو (1391)، پژوهشی در تاریخ ایلام نو،مترجم: نادر میرسعیدی، تهران: ققنوس
49.    ویسهوفر، ژوزف (1282)، ایران باستان از 550 پیش از میلاد تا 650 پس از میلاد، مترجم: مرتضی ثاقب فر، تهران، ققنوس
50.    یاور، بیژن (1389)، تمدن مصر باستان، تهران: ‌انتشارات ‌مدرسه
 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده