تعبیری زبان شناسانه از هنر جهانی

آزیتا افراشی

در این مقاله، از رابطه هنر و جهانی شدن تعبیری زبان شاختی شده است. مولف ابتدا به مسئله جهانی شدن و نیز جهانی شدن هنر پرداخته و سپس دو ابزار زبان شناختی، یعنی تحلیل مولفه ای و پدیده نشان داری را بر طیق نطرات زبان شناسان تبیین و تشریح کرده است در قسمت سوم مقاله جهانی شدن بر اساس ملاک های نشان داری تحلیل و نتایج آن صورت بندی شده است. مقاله با پیش بینی روند جهانی شدن پایان می یابد.

برای خواندن مقاله بر لینک زیر کلیک کنید:


این مقاله نخستین بار در فصنامه خیال، شماره 19 پاییز 1385، منتشر شده و سردبیر این نشریه آن را برای تجدید انتشار در اختیار انسان شناسی و فرهنگ قرار داده است.

آزیتا افراشی عضو هیئت علمی پژوهشکده زبان و گویش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی