ماخذشناسی بازار

زهره نظام محله

مقدمه :بازار یکی از پویاترین و بااهمیت ترین فضاهای شهری محسوب می گردد که از دوره های گذشته تا کنون توانسته با تمامی تغییرات و تحولات شهری، به حیات خود ادامه دهد؛ گاهی به ضعف و زوال کشیده شده و گاهی به رشد و توسعه رسیده است که همه ی اینها را می توان در جهت رشد یا زوال شهری نیز دانست. با این وجود هیچگاه به اندازه ی زمان کنونی بازار، مورد توجه عالمان و اندیشمندان قرار نگرفته و در مورد آن به نظریه پردازی نپرداختند. در حالی که کتابهای متعددی در این زمینه وجود دارد که در بخش هایی از آن می توان توضیحاتی درمورد بازار مشاهده نمود اما کتابهای تفکیکی و تخصصی( به نسبت دیگر موضوعات )در این باره محدود است مثلا بازار یزد، بازار اصفهان، بازار مشهد و... به این معنا که موضوعیت بازار در زیر مجموعه سرفصلها و موضوعات متنوع دیگر قرار گرفته و توضیح داده شده است. بنابراین ما در این متن سعی نمودیم بازار را به سه بخش : بازار در کلیت آن ، مقالات موجود در مورد بازار، بازار در رساله های دانشجویی تقسیم نماییم.

 

برای مطالعه این ماخد شناسی در زیر کلیک کنید:

 

 

 

 

پیوستاندازه
فایل 15137.docx30.97 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نظام محله، زهره

مطالب نویسنده