در آمدی بر مطالعه ابعاد فرهنگی و اجتماعی الگوی اصلاح مصرف با تاکید بر جامعه ایران

محمد حسن شربتيان

الگوی صحیح مصرف و مدیریت آن در جامعه منجربه توسعه اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی  کشور می گردد. اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه آن در هر جامعه ای باید تبیین و تدوین گردد، در جامعه، اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ سازی پایدار و مستمر است، و باید در اذهان افراد جامعه با توجه به ارزش های اجتماعی و هنجارهای فرهنگی آن را نهادینه نمود. الگوی مصرف و  مدیریت بهینه آن در کلام بزرگان دینی جامعه اسلامی نیز از مسائل مهمی است که برای فرهنگ سازی مصرف پایدار از اهمیت زیادی برخوردار است . از دیگر اهمیت های مدیریت اصلاح الگوی مصرف را در جامعه باید در تقویت مدیریت ایمان مردم گسترش و اشاعه داد. این تقویت را باید ریشه در فطرت انسانی دانست و با توجه به اینکه در جامعه اسلامی از احادیث فراوانی در حوزه مصرف و اسراف بهره مندیم سرمایه ای به نام امر به معروف و نهی از منکربا توجه به تقویت ایمان مردم و با تاسی از روایات ائمه اطهار (ع) یک محرک مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف می باشد. پرداختن به موضوع اصلاح الگوی مصرف در هر جامعه ای چون  نهاد خانواده در قالب یک حرکت ارزشی، فراگیر و واقع نگر و مستمر یک امر اساسی است این مسئله نیازمند فرهنگ سازی و کنترل، و ایجاد تحول نسبت به جامعه است از این طریق در خانواده سهم زنان و مادران در ارتقاء بینش خانوار بر اصلاح مصرف یک امر بسیار مهم است. رسانه ها نقش مهمی در ترویج مدیریت اصلاح الگوی مصرف دارند این ابزار ها از طریق اطلاع رسانی و آگاهی دادن الگوی  صحیح مصرف، به نوعی فرهنگ سازی مصرفی را باید در بین اذهان افراد جامعه ترویج دهند.  فرهنگ با توجه به ویژگی ها و خصوصیاتی که در جامعه بصورت یک نقش ارزنده دارد نقش و جایگاه خاصی در اصلاح الگوی مصرف در سازمان های دولتی و خصوصی و نهادهای اجتماعی جامعه دارد پس بر این اساس چون الگوی مصرف یک فرایند و ایده ذهنی است باید آن را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد  از سوی دیگر فرهنگ با توجه به ابعاد ملی و ارزش ها و هنجارهای ملی که در جامعه بین اعضاء نهادینه شده ، می کوشد تا اهداف مشخص، کوچک و واقعی را بصورت اهداف مشترک در جهتا مدیریت بهینه مصرف در آورد.

 

برای مطالعه مقاله در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوستاندازه
PDF icon 15045.pdf336.96 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شربتیان، محمدحسن

مطالب نویسنده