تاملی بر ابعاد و موانع اجتماعی اشتغال زنان

محمد حسن شربتيان

اشتغال یکی از مباحث مهم عصر حاضر در جهت گسترش مشارکت اجتماعی و اقتصادی فعالیت زنان است؛ که تغییرات بسیاری در ساختار ارزشی ، فرهنگی و هنجاری خانواده و جامعه بوجود آمده است ؛ و نظام آموزشی و عرصه حوزه " عمومی / خانگی کار " را تحت تاثیر خود قرار داده است . اشتغال زنان و شکل گیری توانمندیهای این جنس در جامعه در توسعه اقتصادی همراه با افزایش درآمد ناخالص ملی ، سطح درآمد خانواده ، حمایت اقتصادی از خانواده و احراز سیستم های مدیریت بسیار حائز اهمیت است. از بعد اجتماعی اشتغال زنان در کنترل جمعیت ، کاهش باروری ، افزایش سطح آگاهی خانواده و تغییر نگرشهای خانواده نسبت به فعالیت اشتغال زایی زنانه در عرصه حوزه عمومی کار نقش بسزایی در توسعه اجتماعی جامعه داشته است. با این حال موانع بیولوژیکی و شخصیتی با تأکید بر ناتوانی فیزیکی و بنیه جسمی در زمینه فعالیت اشتغال زنان ، وجود موانع فرهنگی چون تعصب، پیشداوری، تسلط قدرت مردان و عدم توجه به فعالیت کار زن در جامعه هنوز یافت شده. وجود موانع اجتماعی چون عدم توجه به آموزش زنان ، تمایز کاری میان اشتغال " زنان / مردان " و........ در شکل گیری عدم اشتغال این جنس در جامعه نقش بارزی داشته است؛ همچنین وجود موانع اقتصادی چون عدم دستمزد برابر، سطح اختلاف دستمزدها ، نابرابری در آمدها ، نوع مشاغل و استثمار شغلی موجب شده که نوعی نا پایداری در عرصه توسعه اشتغال زنان در جامعه بو جود آید.

برای مطالعه مقاله در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوستاندازه
PDF icon 14946.pdf190.04 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شربتیان، محمدحسن

مطالب نویسنده