پیامدهای اعتیاد آنلاین

محمد حسن شربتيان

پیامد اعتیاد آنلاین باعث شده، انزوای اجتماعی در جوامع از جمله ایران هم گسترش یابد. بر این اساس ابعاد عاطفی،روانی و اجتماعی خانواده های ایرانی در حال تزلزل می باشد. اعتیاد آنلاین باعث از بین رفتن هویت فرهنگی جوامع و به شکل گیری تغییرات هویتی در قالب هویت مجازی، کاذب و آنی، همراه با اختلالات روانی و بی نظمی اجتماعی در جامعه گسترش می یابد. عدم حمایت اجتماعی،گسترش روابط اجتماعی سرد خانواده و.... باعث شده که این مسئله در جامعه در بین کاربران نسل جوان و نوجوان ما افزایش یابد. وجود لذت های آنی، فقدان مشوق های تربیتی و فرهنگی مناسب برای حمایت از نسل جوان، عدم نظارت بر رفتارهای کاربران اینترنتی و.... بر افزایش پیامدهای اعتیاد آنلاین افزوده است. اعتیاد آنلاین در بین نسل جوان و نوجوان جامعه ما به نوعی جامعه پذیری ارزشی و هنجاری جدیدی را در قالب گسترش روابط مجازی، ازدواج اینترنتی، هرزه نگاری، و... بوجود آورده است، که این مسائل و معضلات با فرهنگ ایرانی و اسلامی جامعه ما سنخیت ندارد، و باعث افزایش بزهکاری و جرائم اینترنتی می گردد. اعتیاد آنلاین منجربه بی تفاوت نسلی ،تعارض برانگیز و کشمکش در بین نسل های خانواده ایرانی امروزه شده است. این گونه اعتیاد همراه با کم رنگ شدن ارزش های اسلامی و ایرانی، تضعیف فرهنگ های ملی و بومی،تزلزل اعتقادی و فرهنگی. ترویج سطحی نگریستن به مسائل، ایجاد سردرگمی، رشد لذت های کاذب و آنی، گسترش جرائم و بزهکاری عملی، ضایع گردیدن حقوق مؤلفین ،اشاعه محصولات فرهنگی غرب، گسترش تهاجم فرهنگی، رشد ناتوی فرهنگی سبک زندگی غربی و..... را به صورت مستمر و پیوسته بوجود می آورد. بر این اساس با توجه به  مروری بر تحقیقات و با تاکید بر روش اسنادی یکسری از راهکارهای فرهنگی و اجتماعی، بیان می گردد.

برای خواندن مقاله کامل در زیر کلیگ کنید:

 

 

 

 

پیوستاندازه
PDF icon 14753.pdf301.94 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شربتیان، محمدحسن

مطالب نویسنده