نقش سرمایه اجتماعی در افزایش عملکرد امنیت اجتماعی پایدار پلیس جامعه محور

محمد حسن شربتیان

 ارتقاء سرمایه اجتماعی در حوزه عملکرد امنیت پلیس جامعه محور، از طریق راهبردها و توانمندی های مستمر و پایدار در تمام ابعاد می تواند بستر مناسبی برای نظارت، اعتماد، جامعه پذیری، جلوگیری از نابهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در جهت حفظ نظم جامعه باشد. الگوی جامعه محور بودن امنیت اجتماعی پلیس از جمله الگوهایی است که ضمن بازگشت به جامعه از توانایی سرمایه اجتماعی نهفته شهروندان، برای تقویت و برقراری نظم استفاده می گردد.در واقع عملکرد پایدار امنیت پلیس جامعه محور، برای افزایش سرمایه اجتماعی و امنیت در بین شهروندان از طریق مشارکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی شهروندان در جهت افزایش نرخ پاک سازی جرم در محلات و جامعه، برخورد با سوء استفاده کنندگان از قدرت و اعمال زور در سازمان پلیس،رسیدگی سریع و مؤثر بر تعداد شکایت شهروندان، و...شکل می گیرد. سازمان پلیس می تواند با افزایش و بهبود سیستم پاسخگویی به مردم،نسبت به عملکرد خود در سطح جامعه به افزایش امنیت اجتماعی و بالا بردن اعتماد شهروندان نسبت به سازمان خود کمک کند. در واقع گسترش عملکرد پلیس جامعه محور  با تأکید بر ارزش های فرهنگی و اجتماعی، گسترش انجمن های داوطلبانه، تعاملات متقابل اجتماعی و مستمر با شهروندان نقش بارزی در افزایش سرمایه اجتماعی و بالابردن امنیت اجتماعی پایدار زندگی شهروندان در برقراری و استمرار نظم خواهد داشت. عملکرد افزایش امنیت اجتماعی پایدار پلیس جامعه محور باید متناسب با فرایند جامعه پذیری مسلط در جامعه، در جهت آموزش و نهادینه کردن ارزش ها، هنجارها، عرف،سنت ها، و پیامدهای مثبت جمعی باشد، این فرایند به مثابه نوعی تأثیر عملی سرمایه اجتماعی برعملکرد امنیت اجتماعی پایدار پلیس جامعه محور بر مبنای برقراری کنترل نظم و اعتماد اجتماعی همه جانبه و پایدار در جامعه مدنی می باشد؛ به عبارت دیگر تأثیر کنترلی و جامعه پذیرانه سرمایه اجتماعی پلیس موجب جلوگیری از بروز انحرافات، آسیب ها، ناهنجاری، جرم، جنایت، اعتیاد، خودکشی و مسایلی از این قبیل می شود. بدین ترتیب در تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان پلیس جامعه محور باید نقطه عزیمت را سطح تحلیل فعالیت ها، نگرش ها و عملکردهای شهروندان قرار دهیم،که این نقاط در جهت تقویت امنیت کلی، پایدار و نظم ملی مؤثر می باشد. در این راستا یکسری از راهبردها و راهکارها را پیشنهاد داده ایم.

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

 

 

 

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 14733.doc147.5 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شربتیان، محمدحسن

مطالب نویسنده