در پدیدار شناسی روح ِسینمای ایرانی: به بهانه ی سینمای اصلانی(1)

ایرج اسماعیل پور قوچانی

تصویر: اصلانی
می توان مانند خود هگل چنین تحلیل کرد که استخوان با قرار گرفتن در میدان روح به شکل و سمت یک  جمجمه تکامل می یابد, پس روح  خود باید چیزی مانند استخوان یک جمجمه باشد.جمجمه یک قالب استخوانی برای سیالی به نام روح است یعنی همان چیزی که در فارسی به آن روان می گوییم. روح همان آب طربناکی است که از, کاسه ی سر شکل ترابناک خودش را می سازد.
هر رویکرد دیگر به غیر از خود هگل را هم که برای توصیف این جمله انتخاب کنیم باز به پای زیبایی خود این جمله نمی رسیم. خود هگل هم نمی رسد. بعضی جملات این گونه اند. زیبایی این جمله در برابر هم نهادن دو متضاد نیست بلکه در هم نهاد دانستن آنهاست. تفکر متافیزیکی مالوف استخوان را برابرنهاد ِ روح می داند حال یکی دانستن آن ها,  هم ورزش روح است وهم  پرورش جمجمه که خب باز هم یکی است.
 

 

برای خواندن بخش اول این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 14163.doc1.34 MB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی