واژگان بیگانه در زبان فرانسه (14)

ترجمه و تنظیم مهسا اکبری

بخش دیگری از واژگانی که از لاتین و یونانی در زبان فرانسه باقی مانده اند و در متون تاریخی  رایج بوده اند.

1.    (لاتین) Ad  gloriam
(برای حمد و ستایش) pour la gloire
رایگان کار کردن

2.    (لاتین) Ad honores
(برای افتخار) pour l’honneur
رایگان کار کردن

3.    (لاتین) Ad limina
(به سوی درگاه حواریون) vers le seuil  (des apôtres)


4.    (لاتین) Ad multos annos
(برای سالیانی بسیار زیاد) pour un grand nombre d’années

5.    (لاتین) Ad patres
(به سوی نیاکان) vers les ancêtres

6.    (لاتین) Ad usum
(طبق رسم، طبق سنت) selon l’usage,  selon la coutume

7.    (لاتین) Auri sacra fames
(نفرین بر تشنه طلا) maudite faim (soif) de l’or
عبارتی از ویرژیل


8.    (لاتین) Si  parva licet componere magnis
(اگر مجاز باشیم چیزهای بزرگ را با چیزهای کوچک مقایسه کرد)  s’il est permis de comparer les petites choses aux grandes

9.    (لاتین) Teneo lupum auribus
( من گرگ را از گوشهایش می گیرم) je tien le loup par les oreilles
خود را در موقعیت بدی یافتن

10.    (لاتین) Sufficit
(آن کافی استکهدیگران را  ساکت کند)  il suffit (pour faire taire les autres)
 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده