واژگان بیگانه در زبان فرانسه (13)

مهسا اکبري

1. (لاتین)Ab irato
(از طریق یک حرکت خشمگینانه) par un mouvement de colère
2. (لاتین) Abusus non tollit usum
(حکمت حقوق رومی)maxime du Droit romain
3. (لاتین) Ad libitum
(به انتخاب خود، اختیاری) au choix,  volonté
4. (لاتین) Aura popularis
(وزش باد مردمی) le souffle populaire
نظر کثرت مردم همچون وزش باد متغیر است.5. (لاتین) Ejusdem farinae
(از یک آرد) de la même farine
عبارتی منفی برای مقایسه اشخاصی که دارای یک نوع عیب و نقص هستند.
6. (لاتین) Habeas corpus
(تو جسم و بدنی خودت را داری)que tu aies ton corps
نام یک قانون و رسم انگلیسی که آزادی فردی را ضمانت می کند.
7. (لاتین) Major e longinquo reverentia
(از دور احترام و ارزش بزرگتر است) de loin le respect est plus grand
ما آماده تحسین کردن کسانی هستیم که به لحاظ زمانی و مکانی از ما دور هستند.
8. (لاتین) Punica fides
(ایمان و اعتماد کارتاژی) foi punique
ایمان و اعتماد بد و بی ارزش
9. (لاتین) Sine die
(بدون روز و زمان) sans jour
در یک زمان نامشخص
10. (آلمانی) Vergiss mein nicht
(من را فراموش نکن) ne m'oubliez pas

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده