واژگان بیگانه در زبان فرانسه (12)

مهسا اکبري

در اینجا بخش جدیدی از مجموعه واژگان بیگانه در زبان فرانسه که اکثر آنها واژگان لاتین هستند را در اصل لاتین، همراه با ترجمه فارسی و فرانسه آنها می خوانیم.

1.    (لاتین) Ab imo pectore
(از صمیم قلب، با صداقت کامل) du fond du cœur, en toute franchise

2.    (لاتین) Cave canem
(مواظب سگ باش) prenez garde au chien
عبارتی برای توصیه به هوشیاری و مراقب بودن

3.    (لاتین) Ex abrupt
(ناگهانی و بدون آمادگی) bruquement, sans preparation

4.    (لاتین) Fugit irritabile vatum
(زمان به صورت حبران ناپذیری سپری می شود) le temps s’enfuit,
عبارتی از ویرژیل
5.    (لاتین) In manus
(در میان دستان شما) entre vos mains
سخنی از مسیح پیش از مرگ

6.    (لاتین) In vino veritas
(حقیقت در شراب)la vérité dans le vin
شراب افشاگر است.
7.    (لاتین) Nolens, volens
(خواهی نخواهی) bon gré, mal gré

8.    (لاتین) Quot homines, tot sententiae
(به تعداد انسانها رای و نظر وجود دارد) autant d’hommes, autant d’opinions

9.    (لاتین) Suo tempore
(در زمان خودش) en son temps

10.    (لاتین) Unguibus et rostro
(با چنگ و دندان) du bec et des ongles
 

 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده