بین الملل نوع بشر(3)

رائول‌ وَنِهِ گِم‌ ترجمه بهروز صفدري

تاریخِ جهانِ کهنه‌ تاریخِ انسانِ ناتمام‌ است‌
اقتصادی‌ که‌ طبیعتِ انسانی‌ و زمینی‌ را استثمار می‌کند محکوم‌ به‌ خودویرانگری‌ است‌
اقتصاد در اصل‌ به ‌معنای‌ نگاهداری‌، اداره و تدبیرِ منزل‌ است‌. خانه‌ی‌ ما زمین‌ است‌. کم¬ترین‌ چیزی‌ که‌ می‌توان‌ گفت‌ این‌ است‌ که‌ چنین‌ اداره‌کردنی‌ دلخواه نیست.
چه‌ کسی‌ جز آدمِ نادان‌، از این‌ بابت‌ تعجب‌ می‌کند؟ مگر نه‌ این‌که‌ انسان‌ها همواره‌ بیش‌ از آن‌که‌ متوجه‌ هستیِ خود باشند به ‌یک‌ سازمانِ موهوم‌ متافیزیک‌ توجه‌ کرده‌اند؟
شیّادیِ یک‌ اقتصادِ متافیزیکی‌، که‌ ماورای‌ مشغله‌های‌ انسانی‌ و مدعیِ تعیین‌ کردنِ آن‌هاست‌، کژعقلی‌ و انحرافی‌ را که‌ موجدِ آن‌ بوده‌ به¬ویژه از آن¬رو‌ بهتر آشکار می‌سازد که‌ رفته‌رفته‌ به ‌انتهای‌ همان‌ بُن‌بستی‌ می‌رسیم‌ که‌ زمانی‌ نوعی‌ تکاملِ انسانی‌ ما را بدان‌جا کشاند، تکاملی‌ که‌ از هنگامِ استقرارِ کشاورزی‌ و بازرگانی‌ با مانع‌ روبه‌رو شد و به ‌بی‌راهه‌ رفت‌.
در متافیزیک سوداگری‌های‌ مالی‌ و اصلِ جزمیِ‌ سود که‌ سیّاره‌ را به ‌تاراج‌ کشانده‌اند، در انتهای‌ مسیر باز همان‌ اصولِ اقتصادی‌ای‌ حاکم‌ است‌ که‌ در ابتدا انسانِ حاملِ نویدهای‌ زندگی‌ را به ‌سطحِ انسان‌ اقتصادى  فروکاست‌، یعنی‌ به انسانی‌ که‌ هم تولیدکننده‌ی‌ کالا و هم خود کالاست‌.
ناانسانی‌ شدنِ انسان‌ به‌گونه‌ای‌ تاریک‌ و مبهم‌ با استثمارِ طبیعت‌ آغاز شد و در روشناییِ کسبِ آگاهیِ‌ سیاره‌ای‌ همراه‌ با همین‌ استثمار نیز به ‌پایان‌ خواهد رسید.
زیرا واقعیتِ انسانی‌ از این‌ پس‌ در برابرِ سود عریان‌ است‌؛ سودی‌ که‌ به ‌نوبه‌ی‌ خود از زرق‌وبرق‌های‌ باشکوهی‌ که‌ در گذشته‌ روحِ ملکوتی‌ بر تنِ اعمالِ پستِ خشونت‌ و تجاوزِ آن‌ می‌کرد عاری‌ گردیده‌ است‌.
چالش‌ فقط‌ میانِ احتضارِ جهانِ کهنه‌ و زایشِ جهانی‌ نو رقم‌ نمی‌خورد. این‌ چالش‌ با شَوندِ انسان‌، که‌ چند هزاره‌ پیش‌ از این‌ به ‌انقیادِ تحولی‌ پس‌رونده‌ درآمد، دوباره‌ پیوند می‌یابد و بر آن‌ است‌ تا به ‌برکتِ میراثِ سترگِ تکنولوژی‌ دگردیسی‌ای‌ را به ‌فرجامِ نیک‌ برساند که‌ از لحظه‌ی‌ استقرارِ پیش‌رفتِ کالا به ‌جای‌ پیش‌رفتِ بشر، قطع‌ گردید.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 13375.doc217 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی